Diana Calaraş – susținerea tezei de doctor în medicină

joi, 5 decembrie 2013

Pretendent:  Calaraş Diana

Conducător  ştiinţific: dr. hab. med., prof. univ., Botnaru Victor

Referenţi oficiali:

 • Pisarenco Serghei, doctor habilitat, profesor universitar.
 • Dumitraş Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar.

Preşedintele al Seminarului ştiinţific de profil: Groppa Liliana, doctor habilitat, profesor universitar.

Tema tezei: Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în sarcoidoza endotoracică

Specialitatea: Boli interne (Pulmonologie) 321.01 (14.00.05)

Data 09.12.2013

Ora 14:00

Local: Spitalul Clinic Republican

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 • Calaraş Diana. Modificările testelor funcţionale respiratorii la pacienţii cu sarcoidoză endotoracică. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a XII-a. Volumul III. Probleme actuale în medicina internă. Chişinău, 2011, p. 316-321. (ISSN 1857-1719). Categoria C.
 • Victor Botnaru, Diana Calaraş, Oxana Munteanu,  Zinaida Luchian. Sindromul Löfgren, o formă acută a sarcoidozei. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2011, vol. 31 (3), p. 281-284. (ISSN 1857-0011). Categoria B.
 • D. Calaraş. Sarcoidoza şi tuberculoza – o asociere rară? În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, vol. 36 (4), p. 62-67. (ISSN 1857-0011). Categoria B.
 • D. Calaras, V. Botnaru, O. Munteanu. The management of sarcoidosis. În: Curierul Medical. Chişinău, 2013, vol. 56 (1), p. 45-51. (ISSN 1857-0666). Categoria B.
  • Victor Botnaru, Diana Calaraş, Oxana Munteanu. Assessment of disease severity using imaging scores in pulmonary sarcoidosis. In: European Respiratory Journal. Viena, Austria, 2012, vol.40, suppl. 56, p. 662s. (ISSN 0903-1936). Impact factor 5,895.
  • Diana Calaraş, Oxana Munteanu, Victor Botnaru. Sarcoidosis and Tuberculosis: a rare combination? In: European Respiratory Journal. Viena, Austria, 2012, vol. 40, suppl. 56, p. 661s. (ISSN 0903-1936). Impact factor 5,895.
  • Victor Botnaru, Oxana Munteanu, Diana Calaraş, Zinaida Luchian. Protocolul Clinic Naţional “Sarcoidoza la adult”. Adresa electronică: http://old.ms.md/public/info/Ghid/protocolls/pcn186/

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Studiile existente dedicate aspectelor imagistice în sarcoidoza endotoracică evită abordarea lor în context clinic și funcțional. Tabloul tulburărilor funcționale în sarcoidoză încă mai reprezintă un subiect controversat. Există un deficit în ceea ce privește evidențierea anumitor indicatori funcționali și imagistici obiectivi care ar permite aprecierea tendințelor evolutive ale bolii. Tratamentul rămâne a fi un subiect plin de incertitudini, din cauza lipsei criteriilor clare în privința indicațiilor pentru inițierea precum și în privința beneficiilor versus riscuri.

Conţinutul de bază al tezei: Materialul tezei este expus pe 124 pagini de text de bază ce include introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări practice. În lucrare sunt citate 240 surse bibliografice, conține 25 figuri și 43 tabele. Sunt descrise criteriile de referinţă ale studiului: actualitatea şi importanţa temei abordate; scopul şi obiectivele tezei; noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute; importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute. De asemenea reieşind din particularităţile clinice, funcţionale, imagistice şi evolutive ale sarcoidozei endotoracice a fost elaborate şi un algoritm de diagnostic şi conduită a acestor pacienţi.

Principalele rezultate obţinute: Rezultatele cercetării au permis identificarea particularităților în tabloul clinic și în evoluția b olii la pacienții cu sarcoidoză endotoracică, fapt ce a facilitat evidențierea factorilor predictivi pentru diferite variante evolutive ale bolii. Totodată a fost elucidat pattern-ul funcțional dominant la pacienți cu sarcoidoză endotoracică. Datele obținute reprezintă suportul teoretic pentru conduita acestor pacienți în vederea aplicării oportune a tratamentului și evitării sechelelor ireversibile, precum și rolul tratamentului steroidian și al sistării premature a administrării acestuia în determinarea evoluției recidivante a sarcoidozei.