Sofia Lehtman – susţinerea tezei de doctor în medicină

joi, 14 noiembrie 2013

Pretendent: Lehtman Sofia, asistent universitar.

Conducător ştiinţific: Șcerbatiuc Dumitru – dr. hab. med., prof. univ.

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.14.00.21– 31 – Stomatologie

Tema tezei: Optimizarea diagnosticării și tratamentului sialolitiazei

Specialitatea: 14.00.21 – STOMATOLOGIE

Data: 18.12.2013

Ora: 14.00

Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Nicolau Gheorghe – dr. hab. med., prof. univ., şef catedră Stomatologie terapeutică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Secretar:

Spinei Iurie – dr. med., conf. univ., catedra Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Membrii:

Topor Boris -  dr. hab.  med., prof. univ., șef  catedră Anatomie topografică și Chirurgie operatorie;

Sergiu Ciobanu – dr. hab.  med., conf. univ.,  catedra Stomatologie terapeutică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Chele Nicolae – dr. med., conf. univ., șef catedră Propedeutica stomatologică și Implantologie Dentară „Pavel Godoroja”, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Pancenco Anatolie – dr. med., conf. univ., medic-şef IMSP Centrul Stomatologic Municipal;

Referenţi oficiali:

Lupan Ion – dr. hab. med., prof. univ., şef catedră Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Voroneanu Maria – dr. med., prof. univ., catedra Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, România .

PRINCIPALELE PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE LA TEMA TEZEI :

 1. Lehtman Sofia. Metode de tratament a sialolitiazei. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, nr.3(26), p.163-166. (ISSN 1857-0011). Categoria B.
 2. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia. Megasialolitiaza. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2011, nr.2(30), p.185-188. (ISSN 1857-0011). Categoria B.
 3. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia. Litiaza multiplă a glandelor salivare submandibulare. În: Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2011, p.400-405.  Categoria C.
 4. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia. Litextracţie transorală pentru sialolitiază gigantă a glandei submandibulare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, nr.2(34), p. 153-156. (ISSN 1857-0011) . Categoria B.
 5. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia, Enachi M. Analiza biofizică a sialoliţilor glandelor salivare submandibulare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, nr.3(35), p. 171-175. (ISSN 1857-0011). Categoria B.
 6. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia, Ungurean Tatiana. Diagnosticul sonografic al sialolitiazei. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2012, nr.3(35), p. 182-186. (ISSN 1857-0011) .Categoria B.
 7. Lehtman Sofia.  Sialolitiaza gigantă submandibulară: experienţa unui singur centru. În: Arta Medica.Chişinău, 2011, nr.2(45). Supliment, p.167-168. (O261). (ISSN 1810-1852).Categoria C.
 8. Şcerbatiuc D., Lehtman Sofia, Radzichevici M., Rusu N.,  Şepelenco  Iu. Tratamentul medicamentos a pacienţilor cu complicaţiile sialoliteazei. În: Revista Medico-Chirurgicală.  Iaşi,România, 2009, vol.113, nr.2, supliment 2, p. 50-52. (ISSN 0048-7848)
 9. Şcerbatiuc D., Lehtman S. Rezultatele imediate şi la distanţă ale tratamentului chirurgical a sialolitiazei. Archives of the Balkan Medical Union, 2012, vol. 47, nr.3 (supl. 3), p.127-131.
 10. Lehtman Sofia.  Sialolithiasis of the submandibular gland: five-years experience. International Conference of Young Researchers, IX-th edition. Chişinău, 2011. Scientific Abstracts.Chişinău,2011, p.21. (ISBN 978-9975-4224-7-5)
 11. Lehtman Sofia, Şcerbatiuc D. Salivary gland calculi: one hundred thirty-three consecutive cases.В: Международная научная конференция студентов и молодых ученых, посвященная 155-летию со дня рождения В.В.Подвысоцкого “Сучаснi теоретичнi та практичнi аспекти клiнiчноï медицини» .Тези доповiдей.Одесса,Украина,2012, с.271.
 12. Lehtman Sofia, Enachi M., Gulpe A., Roman I. Ultrastructural analysis of submandibular salivary calculus in combination with x-ray microanalysis. În:4th International Medical Congress for Students and Young Doctors “MedEspera 2012”. Abstract Book.Chişinău, 2012, p.214.

 

Rezumatul tezei:

 

Problematica abordată: Determinarea valorii diagnostice a diferitor metode instrumentale de apreciere a sialolitiazei. Studierea rezultatelor imediate şi la distanţă ale ablaţiei calculului din duct şi sialolitadenectomiei în tratamentul sialolitiazei. Studierea compoziţiei chimice a concremenţilor şi salivei la pacienţii cu sialolitiază. Determinarea modificărilor morfologice ale glandelor salivare submandibulare în caz de sialolitiază în dependenţă de durata evoluţiei patologiei.Studierea influenţei metodelor de tratament a sialolitiazei asupra calităţii vieţii pacienţilor la diverse termene postoperatorii.

Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea este expusă pe 113 de pagini în limba română, constă din adnotare (în limba română, rusă și engleză), introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii și recomandări practice, bibliografie cu 225 de referenți, 2 anexe. Materialul ilustrativ include 20 tabele și 97 de figuri.

Principalele rezultate obţinute: A fost demonstrată informativitatea semnificativă a examenului cu ultrasunet . A fost demonstrat că sialoliţii giganţi a glandelor submandibulare sunt statistic semnificativ diagnosticaţi la bărbaţi,cu localizare mai frecventă pe stânga. Au fost argumentate abordurile raţionale de utilizare a ablaţiei calculului din duct şi sialolitadenectomiei în tratamentul acestei patologii. În baza microanalizei radio-spectrale cu utilizarea metodei de spectroscopie cu raze X de dispersare a energiei a fost demonstrat că microelementele constante ale concremenţilor sunt Ca, P, S, С, O2 în diferită concentraţie la suprafaţa şi în profunzimea calculilor. A fost formulată concepţia etiologiei şi patogeniei formării concremenţilor în glandele salivare, bazată pe prezenţa nucleului organic (celule, proteină, mucus) şi mineralizarea ulterioară a fosfatului şi carbonatului de calciu. A fost demonstrat că proprietăţile fizico-chimice ale salivei în caz de sialolitiază sunt caracterizate de pH acid, sporirea densităţii şi creşterea concentraţiei ionilor de calciu. În baza studierii morfologice a preparatelor glandelor submandibulare, în caz de sialolitiază, a fost confirmată importanţa microlitiazei şi factorului infecţios în progresarea proceselor inflamator şi sclerozant  au fost evidenţiate patru forme evolutive ale sialoadenitei cronice. În premieră a fost apreciată calitatea vieţii pacienţilor cu sialolitiază la diverse termene după ablația calculului din duct şi sialolitadenectomie. În baza analizei multilaterale au fost studiate aspectele etiologiei şi patogeniei sialolitiazei şi a fost optimizat algoritmul diagnostico-curativ al acestei patologii.