Baroud Allaa M. Fathi – susţinerea tezei de doctor în farmacie

marţi, 12 noiembrie 2013

Pe data de 11.12.2013, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în farmacie Pretendent: Baroud Allaa M. Fathi Conducător ştiinţific: dr. hab. farm., prof. univ., Diug Eugen Consiliul ştiinţific specializat: D 50.15.00.01 – 11 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Valica Vladimir, preşedinte, dr. hab. farm., profesor universitar Nistreanu Anatolie, secretar, dr. farm., profesor universitar Remiş Vladimir, membru, dr. hab. farm., conferențiar cercetător Tagadiuc Olga, membru, dr. hab. med., conferențiar universitar Lupu Mihail, membru, dr. farm., conferenţiar universitar Uncu Livia, membru, dr. farm., conferenţiar universitar Referenţi oficiali: Safta Vladimir – dr. hab. farm., profesor universitar Popovici Iuliana – dr. farm., profesor universitar, Iaşi, România, m.c. al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. Tema tezei: „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală” Specialitatea: 15.00.01 – farmacie Data: 11.12.2013 Ora: 14.00 Local: IP USMFNicolae Testemiţanu (str. Malina Mică 66, aula 9) Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 1.  Diug Eugen, Diug Octavian, Baroud Allaa M.Fathi. Comprimate cu dezagregare şi dizolvare rapidă. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2007, nr. 1-4, p. 22-34. ISSN-1812-5077. Categoria C.  2. Baroud Allaa M.Fathi. Studiul fizic al comprimatelor cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2008, nr. 1-2, p. 24-28.ISSN-1812-5077.  Categoria C. 3. Baroud Allaa M.Fathi, Diug Octavian,  Diug Eugen.Optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2008, nr. 3-4, p. 6-10. ISSN-1812-5077. Categoria C.   4. Baroud Allaa M. Fathi, Diug Octavian. Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a maleatului de clorfeniramină. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2011, nr. 1-4, p. 24-26. ISSN-1812-5077.  Categoria C. 5.  Baroud Allaa M.Fathi. Studiul metodelor de dezagregare a comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. X-a, vol. 1. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2009, p. 356-360. ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. Categoria C. 6. Baroud Allaa M.Fathi şi a. Studiul disponibilităţii farmaceutice a spironolactonei din comprimate orodispersabile. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Zilele Universităţii consacrate celor 65 ani ai învăţământului superior medical din Republica Moldova Ed. XI-a, vol. 1. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2010, p. 456-459.  ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. Categoria C. 7.  Baroud Allaa M.Fathi, Diug Octavian,  Diug Eugen.  Optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1. Probleme medico-biologice şi farmaceutice.Chişinău, 2011, p. 393-398. ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. Categoria C. 8. Diug Octavian, Baroud Allaa M.Fathi, Diug Eugen. Studiul proprietăţilor fizice ale comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 1. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2012, p. 285-288. ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. 9.  Baroud Allaa M.Fathi,Diug Octavian, Diug Eugen. Studiul capacităţii de umectare şi a porozităţii comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 1.Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinău, 2012, p. 289-292.  ISSN 1857-1719.- ISBN-978-9975-113-45-8. Categoria C. Rezumatul tezei: Problematica abordată. Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a spironolactonei şi maleatului de clorfeniramină în vederea argumentării formulării lor în comprimate orodispersabile; optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă și maleat de clorfeniramină; elaborarea tehnologiei de fabricare a comprimatelor; elaborarea metodelor de analiză, standardizare, studiul stabilităţii și termenului de valabilitate a spironolactonei şi maleatului de clorfeniramină în comprimate; elaborarea documentelor tehnice de normare a calității comprimatelor orodispersabile. Conţinutul de bază al tezei. Teza este expusă în limba română cu titlul de manuscris pe 114 pagini de text tehnoredactată electronic; sub aspect structural constă din următoarele compartimente: introducere, 5 capitole, concluzii şi recomandări. Lucrarea este ilustrată cu 43 tabele,  33 figuri, 5 anexe, şi indicile bibliografic ce enumără 214 susrse. În materialul expus în teză se elucidează actualitatea şi importanţa temei prin reviul literaturii de ultimă oră. Se argumentează necesitatea studiului şi se formulează scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În final sunt formulate concluziile şi recomandările practice Principalele rezultate obţinute. În baza studiului efectuat a fost demonstrată oportunitatea folosirii crospovidonei și croscarmelozei sodice în calitate de superdezagreganţi, ceea ce a permis optimizarea compoziței comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă  şi maleat de clorfeniramină. Includerea spironolactonei în sistem dispers solid a sporit semnificativ disponibilitatea farmaceutică a substanței medicamentoase. Au fost determinați principalii indici de calitate ai comprimatelor orodispersabile, care au stat le baza întocmirii monografiilor farmacopeice și regulamentelor tehnologice: „Spironolactonă comprimate orodispersabile 25 mg”,  „Clorfeniramină maleat  comprimate orodispersabile 4 mg”,  implementate la ÎM „RNP Pharmaceuticals” SRL, Republica Moldova. Se recomandă în calitate de bază metodologică pentru argumentarea studiilor în vederea sporirii biodisponibilității medicamentelor, algoritmul evaluării biofarmaceutice și farmacocinetice a substanțelor medicamentoase.