Adriana Vasilaşcu – susţinerea tezei de doctor în medicină

luni, 11 noiembrie 2013

Pretendent        Adriana Vasilaşcu

Conducător       Valeriu Burlacu,  doctor în medicină, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 50-14.00.21-32 „Stomatologie” din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

Tema tezei   Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament şi prevenţie

Specialitatea    14.00.21-Stomatologie

Data        11.12.1013

Ora         14.00

Local     În incinta IP USMF „Nicolae Testemiţanu” (bir. 204), mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte: Lupan Ion – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedra  Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Secretar: Spinei Iurie – doctor în medicină, conferenţiar universitar, catedra Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Membrii:

Nicolau Gheorghe – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedra Stomatologie Terapeutică , IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Ciobanu Sergiu – doctor habilitat în medicină, Catedra Stomatologie Terapeutică, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Stepco Elena – doctor în medicină, conferenţiar universitar, catedra Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Pancenco Anatolie – doctor în medicină, conferenţiar universitar, director IP IMSP Centrul Stomatologic Municipal;

Referenţi ştiinţifici oficiali:

Topalo Valentin – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef Catedra Chirurgie OMF şi Implantologie orală „Arsenie Guţan”, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Cojocaru Mihail – doctor în medicină, ÎI „Cojocaru Mihail”.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

  1.   Vasilaşcu Adriana. Eroziunea dentară ca rezultat al unor acizi alimentari. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a IX-a, vol.4. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2008, p. 382-385. Categoria C.
  2.  Vasilaşcu Adriana. Diagnosticul diferenţial, manifestările clinice şi factorii de risc ale eroziunilor dentare. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a, vol.4. Chişinău, 2009, p. 454-457. Categoria C.
  3.  Vasilaşcu Adriana. Unele aspecte de diagnoză, tratament şi profilaxie ale eroziunilor dentare. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2009, nr.2(11), p. 35-37. Categoria C.
  4.  Vasilaşcu Adriana. Unele repere de tratament şi prevenţie ale eroziunilor dentare. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a XI-a, vol.4. Chişinău, 2010, p. 479-482. Categoria C.
  5.  Vasilaşcu Adriana. Manifestări ale eroziunilor dentare în cadrul alcoolismului cronic. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2010, nr.2(15), p. 31-33. Categoria C.
  6.  Vasilaşcu Adriana. Nomenclatura şi clasificarea eroziunilor dentare. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2013, nr.2(27), p. 22-24. Categoria C.

7. Vasilaşcu Adriana. Asocierea leziunilor erozive cu alte afecţiuni stomatologice. Consacrată aniversării de 65 de ani de la fondarea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2010, nr.4(17), p. 65-66. Categoria C.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Efectele nocive ale acizilor alimentari nu pot fi trecute cu vederea, deoarece anume ei produc modificări şi variaţii semnificative în structura dentară. Prezenta lucrare studiază acţiunea factorilor etiologici, dezvoltarea eroziunii dentare în funcţie de interacţiunea factorilor favorizanţi cu cei cauzali, caracteristicile clinice, particularităţile tratamentului şi măsurile de prevenire.

Conţinutul de bază al tezei: Materialul tezei este redat pe 130 pagini de text electronic şi este ilustrat cu 37 figuri, 20 tabele, 7 formule. Indicile biografic citează 173 surse ştiinţifice. Sunt descrise criteriile de referinţă ale studiului: actualitatea şi importanţa temei abordate; scopul şi obiectivele tezei; noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute; importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute. Reieşind din particularităţile clinice ale eroziunilor dentare, au fost elaborate şi executate tehnologii de tratament local şi s-au realizat măsuri de profilaxie.

Principalele rezultate obţinute: S-au sistematizat factorii etiologici specifici şi patogenici ai eriziunilor dentare în Republica Moldova. În urma cercetărilor executate şi a analizei literaturii tematice s-a elaborat şi s-a propus sistematizarea eroziunilor dentare după principiul localizării. Au fost evidenţiate particularităţile clinice de manifestare a diverselor forme de eroziuni şi s-a elaborat protocolul tratamentului patogenic.Am constatat că, în cazurile de pierdere tisulară dentară, înainte de stabilirea tratamentului şi a măsurilor de prevenţie, este necesară o diagnosticare corectă, bine argumentată, deoarece un anumit pacient poate prezenta concomitent câteva afecţiuni distrofice dentare. Combinarea metodelor restaurative, medicamentoase şi fizioterapeutice, paralel cu excluderea unor substanţe acide, aparent inofensive, pot soluţiona problema defectelor deja existente, pot menţine stabilizarea procesului sau chiar pot elimina invaziile erozive.