Serghei Puiu – susţinerea tezei de doctor în medicină

luni, 4 noiembrie 2013

Pretendent: Puiu Serghei

Conducător ştiinţific: dr. hab. med., prof. univ., acad. al AŞM Ghidirim Gheorghe

Consultant ştiinţific: dr. hab. inform., prof. univ., membru corespondent al AŞM Gaindric Constantin

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.19-08 din cadrul IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în următoarea componenţă:

Rojnoveanu Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med., profesor universitar

Nalivaico Nicolae, secretar, dr. med., conferenţiar universitar

Rotaru Natalia, membru, dr. hab. med., profesor universitar

Roşca Andrei, membru, dr. hab. med., profesor universitar

Mişin Igor, membru, dr. hab. în med., conferenţiar cercetător

Costaş Ilie, membru, dr. hab. în inform., profesor universitar

Referenţi oficiali:

Anghelici Gheorghe, dr. hab. med., conferenţiar cercetător

Căpăţână Gheorghe, dr. inginer, conferenţiar universitar

Tema tezei: „Metode informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare”.

Specialitatea: 14.00.19 – radiologie şi imagistică medicală

 

Data: 11.12.2013

Ora: 14.00

Local: IP USMF „Nicolae Testemiţanu” (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 165, biroul 205)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Puiu S. Sisteme informatice în examinarea ultrasonografică. În: Sănătate publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2009, nr.4 (31), p. 43–50.
 2. Puiu S. Experienţa clinică de utilizare a sistemului informatic pentru suportul diagnosticului ultrasonografic SonaRes. În: Sănătate publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2011, nr. 3 (38), p. 53-58.
 3. Puiu S. SONARES – Sistem informatic pentru suportul diagnosticului ultrasonografic al patologiilor zonei hepato-pancreato-bilare. În : Arta Medica. Chişinău, 2008, nr 6 (33), p. 48–51;
 4. Rîbac E., Cojocaru S., Gaindric C., Puiu S., Turcanu V. The user interface design for a decision support system in sonographic investigations. În: Revista de Inventica. Iaşi, 2005, nr.48, vol.IX,  AN ХV-2005, p. 7-12.
 5. Гайндрик К., Кожокару С., Пую С., Цуркану В. Особенности разработки системы поддержки врача в процессе ультразвукового обследования. В: Известия Орел ГТУ, Серия „Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии: информационные системы и технологии”. Орел, Россия, 2008, №1-3/269(544), том 2, стр. 51-55.
 6. Gaindric C., Cojocaru S., Ţurcanu V., Puiu S. Sistem informatic pentru asigurarea investigaţiilor ecografice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice Republicane „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a economiei naţionale”. Chişinău, 2004, p. 143-144.
 7. Rîbac E., Cojocaru S., Gaindric C., Puiu S., Ţurcanu V. The examination support in sonographic investigations. In: Proceedings of the 4th International Conference on „Microelectronics and Computer Science”. Chisinau, 2005, vol. II, p. 271-274.
 8. Rîbac E., Cojocaru S., Gaindric C., Puiu S., Ţurcanu V. The process of designing and implementing the examination support in sonographic investigations. In: Proceedings of the International Conference „Advanced information and telemedicine technologies for health” (AITTH’ 2005). Minsk, Belarus, 2005, vol.2, p. 44-47.
 9. Secrieru Iu., Popcova O., Puiu S., Sologub D. Knowledge Structure Modeling in Ultrasound Investigation Domain. In: Proceedings of the 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2008). Iaşi, România, 2008, CD, Performantica, http://www.iit.tuiasi.ro /ecit2008/.
 10. Popcova O., Puiu S., Secrieru Iu. Knowledge structurization and formalization for gallbladder ultrasound investigation domain. In: Proceedings of the II International Conference „Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health” (AITTH 2008). Minsk, 2008, p. 98-102.
 11. Secrieru Iu., Popcova O., Puiu S., Sologub D. Knowledge Structure Modeling in Ultrasound Investigation Domain. În: Culegerea de abstracte a Conferinţei Internaţionale BIT+ „Tehnologii Informaţionale – 2007”, ediţia a VII. Chişinău, 2007, p.59-60.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Lucrarea prezintă studiul de elaborare a unei metodologii noi în domeniul suportului procesului de diagnostic medical (ultrasonografic) în scopul diminuării gradului de dependenţă de medic a procesului de examinare ecografică. Au fost formulate şi expuse în premieră: modul de formalizare a cunoştinţelor despre ecomorfologia organelor zonei hepato-pancreato-biliare (ZHPB) în normă şi patologie, modul de prezentare a lor în baza de cunoştinţe şi utilizare a lor pentru formularea concluziilor, dar şi pentru instruirea studenţilor.

Conţinutul de bază al tezei. Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie din 110 titluri, adnotare, summary, pезюме. Lucrarea este expusă pe 91 pagini dactilografiate, conţine 18 anexe, 27 figuri şi 6 tabele. Este elucidată actualitatea şi importanţa temei, iar direcţia principală a fost determinarea principiilor formalizării cunoşinţelor despre ecomorfologia normală şi patologică a organelor ZHPB pentru baza de cunoştinţe a unui sistem suport pentru decizii diagnostice (SSDD), destinat asistenţei diagnosticului ultrasonografic sau instruire. Se formulează scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor.

Principalele rezultate obţinute. Cunoştinţele achiziţionate şi formalizate despre ecomorfologia normală şi patologică a organelor zonei hepato-pancreato-biliare au permis crearea unei baze de cunoştinţe ale SSDD, care poate fi utilizat de către medici în calitate de suport la formularea concluziilor diagnostice, permit optimizarea procesului de investigare şi a procesului didactic. Evaluarea gradului de percepere şi acceptare de către medici a utilizării şi relevanţa rezultatelor examinării ultrasonografice a demonstrat fiabilitatea şi potenţialul satisfăcător de diagnostic al metodologiei propuse, realizate în sistemul informatic de diagnosticare SonaRes. Conform rezultatelor studiului prezentat, metoda propusă este capabilă să faciliteze stabilirea diagnosticului ultrasonografic al patologiilor zonei respective, prin oferirea unei opinii consultative, acceptabile pentru suport adecvat în diagnosticul ecografic şi permite diminuarea gradului de dependenţă de medic a procesului de examinare ultrasonografică.