Serghei Grati – susţinerea tezei de doctor în medicină

miercuri, 16 octombrie 2013

Pretendent: Grati Serghei

Conducător ştiinţific: Dr. în med., conf.univ. Ungureanu Sergiu

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.27-56 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă:

Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med., prof.univ., academician al AŞM

Rojnoveanu Gheorghe, secretar, dr. hab. med., conferenţiar universitar

Anghelici Gheorghe,  membru,  dr. hab. med., conferenţiar cercetător

Boian Gavril, membru, dr.hab. med., conferenţiar cercetător

Polianskiy Igor, membru,  dr.hab. în med., profesor universitar, Ucraina

Referenţi ofociali:

Bour Alindr. hab. med., profesor universitar

Aprodu Sandu Gabriel – dr. med., profesor universitar, Iaşi, România

Tema tezei: „Tratamentul chirurgical al herniilor inghinale prin abord videolaparoscopic total extraperitoneal”

Specialitatea: 14.00.27 – chirurgie

Data: 27.11.2013

Ora: 14.00

Local: USMF „Nicolae Testemiţanu” (Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, biroul 205)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 

  1. 1.      Grati S., Cuceinic S., Vascan A. Factorii de risc în infecţia plăgii postoperatorii în urma tratamentului chirurgical al defectelor peretelui abdominal. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2011, nr.3, p.92-95. ISSN 1857-0011. Categoria B.
  2. 2.      Gladun N.,Ungureanu S., Grati S. Dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicii laparoscopice aloplastice total extraperitoneale in tratamentul herniilor inghinale. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.1, p.3-8. ISSN 1810-1852. Categoria C.
  3. 3.      Grati S. Concepţii noi în tratamentul herniilor inghinale. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.3, p.98-101. ISSN 1810-1852. Categoria C.
  4. 4.      Gladun N., Ungureanu S., Grati S. Semiologie ultrasonografică a regiunii inghinale în diferite forme clinice ale herniilor inghinale. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.3, p.101-103. ISSN 1810-1852. Categoria C.
  5. 5.      Vascan A., Lepadatu C., Grati S. Tratamentul chirurgical al eventraţiilor gigante şi recidivante cu plasa sintetică într-un plan şi două planuri intraperitoneală integrată în stratul musculoaponeurotic. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.3, p.104-105. ISSN 1810-1852. Categoria C.
  6. 6.      Grati S. Indicaţii şi contraindicaţii în tratamentul herniilor inghinale prin metoda laparoscopică total extraperitoneală TEP. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a XI-a. Chişinău, 2010, vol. 4, p.92-94. ISSN 1857-0011. Categoria C.
  7. 7.      Grati S. Aplicarea ultrasonografiei Doppler în evaluarea rezultatelor tratamentului laparoscopic total extraperitoneal al herniilor inghinale. În: Arta Medica. Chişinău 2012, nr.4(51), p.25-28. ISSN 1810-1852. Categoria C.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Studiul incidenţei şi particularităţilor anatomo-morfologice ale herniilor inghinale în funcţie de vârstă, sex, evoluţie; determinarea posibilităţilor procedeelor clinice, imagistice, endoscopice în diagnosticul herniilor inghinale şi gradul lor de evoluţie; implementarea in clinică a tehnicii laparoscopice total extraperitoneale şi aprecierea celor mai eficiente procedee de tratament chirurgical; analiza comparativă a grupurilor de pacienţi cu hernie inghinală, trataţi cu diferite metode chirurgicale practicate în clinică, şi evidenţierea avantajelor tehnicii miniinvazive chirurgicale extraperitoneale în comparaţie cu procedeele clasice în cura herniilor inghinale primare; aprecierea eficacităţii diagnosticului precoce, tratament şi pronostic al complicaţiilor herniilor inghinale prin analiza rezultatelor imediate şi la distanţă.

Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea este expusă pe 128 pagini, compartimentată clasic: adnotare (în limbile română, engleză şi rusă), introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografia cu 219 de surse, anexe. Lucrarea este ilustrată cu 31 tabele şi 43 figuri. În materialul expus în teză se elucidează actualitatea şi importanţa temei prin reviul literaturii de ultimă oră. Se argumentează necesitatea studiului şi se formulează scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În final sunt formulate concluziile şi recomandările practice în conduita diagnostico-curativă a pacienţilor cu hernii inghinale necomplicate.

Principalele rezultate obţinute. În rezultatul cercetărilor au fost determinate particularităţile clinice şi evolutive ale herniilor inghinale, a fost optimizat tratamentul videolaparoscopic total extraperitoneal al herniilor inghinale prin elaborarea şi implementarea metodelor de diagnostic, variantelor tehnicii chirurgicale laparoscopice total extraperitoneale. Prin efectuarea studiului comparativ a fost agrumentată metoda  laparoscopică total extraperitoneală cu utilizarea plasei sintetice din polipropilen în tratamentul herniilor inghinale.  Studiu comparativ între cele două metode aloplastice „tension free” a permis elaborarea algoritmului de tratament chirurgical al pacienţilor cu hernii inghinale. Au fost publicate recomandări metodice, ce vizează tratamentul chirurgical modern al herniilor inghinale, utilizate în practica.