Ruslan Pretula – susţinerea tezei de doctor în medicină

joi, 3 octombrie 2013

Pretendent:  Pretula Ruslan

Conducător ştiinţific:  Rîvneac Victor, dr. hab. med., prof. univ.,

Consiliul Ştiinţific specializat  D 50. 14.00.15 – 11 în următoarea componenţă:

Baciu Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med, prof. univ.,

Vudu Grigore, secretar, dr. med., conf. univ.,

Haidarlî Ion, dr. hab. med., conferenţiar cercetător,

Vataman Vladimir,dr. med., conf. univ.,

Şaptefraţi Lilian, dr. hab. med., conf. univ.,

Bogdanscaia Nina, dr. hab. med., conferenţiar cercetător,

Petrovici Virgil, dr. med.,

Referenţi oficiali:

Zota Ieremia, dr. hab. med., prof. univ., membru corespondent  AŞM.

Căruntu Irina-Draga, dr.  med., prof. univ., Iaşi, România.

Tema tezei:  ,,Participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în normă și patologie (studiu experimental)”

Specialitatea:  14.00.15 – anatomie patologică

Data: 6 noiembrie 2013

Ora:  14.00

Local:  USMF ,,Nicolae Testemițanu” (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, biroul 204)

Principalele publicații științifice la tema tezei:

1. Pretula R. Studierea  modificărilor  conţinutului  de  hidroxiprolină în  uterul  în  proces  de  involuţie post-partum şi în ficat în procesul de regresie  a cirozei   hepatice  experimentale. În: Anale ştiinţifice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. V.II. Chişinău, 2007, p. 123-128.

2. Rîvneac V.,  Gudumac V., Rîvneac E., Pretula R., Grecikina E. Localizarea electron-histochimică a colagenazei în ficat. În: Anale ştiinţifice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. V.I. Chişinău, 2008,  p. 53-55.

3.  Pretula R., Rîvneac E., Rîvneac V. Rolul colagenazei în biodegradarea colagenului în ficatul normal şi cirozat.  În: Anale ştiinţifice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. V.I. Chişinău, 2008,  p. 55-60.

4.  Pretula R.  Modificările   histologice   ale  uterului în procesul   involuţiei  sale  post-partum. În: Anale ştiinţifice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. V.I. Chişinău, 2009, p. 79-82.

5.  Rîvneac E., Pretula R., Rîvneac V. Activitatea colagenazei în uter în proces de involuţie post-partum. În: Anale ştiinţifice ale USMF ,,Nicolae Testemiţanu”. V.I. Chişinău, 2011, p. 227-233.

6.  Pretula R.  Participarea colagenazei la biodergadarea colagenului în uter în procesul involuţiei post-partum. În: Curierul medical. Chişinău, 2013, nr.5, vol. 56. (în tipar).

7.  Pretula R.  Participarea colagenazei la biodergadarea colagenului în ficat în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale. În: Curierul medical. Chişinău, 2013, nr.6, vol. 56. (în tipar).

8.  Rîvneac V., Rîvneac E., Pretula R. Collagenase  activity  in  liver  during  the  recovery from  experimental  hepatic  cirrhosis. In: Archives of the Balcan Medical Union. Chișinău, 2008, vol.43, nr.3, Suppl., vol.2. Summaries, p.59.

9.  Rîvneac V., Rîvneac E., Pretula R. Modificările conţinutului de hidroxiprolină în ficat în procesul de regresie a cirozei şi în uterul involutiv. În: Volum de rezumate al celui de al 5-ea Simpozion Internaţional de Patologie. Bucureşti, 2008, p.82.

10.  Rîvneac V., Rîvneac E., Pretula R. Collagenase  participation  in collagen degradation during the recovery from experimental hepatic fibrosis. In: Virchows archiv. 2009, vol.455, suppl.1, p.386.

11.  Rîvneac V., Rîvneac E., Pretula R. Role of collagenase in regression of experimental hepatic cirrhosis. În: Volum de rezumate al 6-ea Simpozion Internaţional de Patologie. Bucureşti, 2009, p.98.

12.  Rîvneac V., Gudumac V., Rîvneac E., Pretula R., Grecikina E. Detectarea electron-histochimică a colagenazei active în ficat. În: Volum de rezumate al X-lea simpozion naţional cu participare internaţională de morfologie microscopică. Craiova, 2011, p.199-200.

Rezumatul tezei:

1.  Problematica abordată

Studierea unor mecanisme de implicare a colagenazei în biodegradarea colagenului în uter în procesul de involuţie postpartum şi în ficat în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale. Obiectivele lucrării: Studierea modificărilor conţinutului de colagen, activităţii colagenazei şi implicarea ei în rezorbţia matricei fibroase. Relevarea surselor celulare a enzimei, rolului şi gradului de angajare a celulelor în biodegradarea colagenului.

2.  Conținutul de bază a tezei

Lucrarea este expusă în limba română pe 139 pagini (114 text de bază), include 55 figuri, inclusiv 48 microfotografii, 6 tabele şi constă din întroducere, biodegradarea colagenului în normă şi patologie(capitolul 1), metodologia cercetării (capitolul 2), participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în uter în procesul involuţiei postpartum şi în ficat în regresia cirozei hepatice experimentale (capitolul 3 şi 4), concluzii generale şi recomandări, anexe, date bibliografice ale autorului. Teza este fundamentată pe 250 surse bibliografice.

3.  Principalele rezultate obținute

Pentru prima dată s-a demonstrat in vivo la nivel ultrastructural localizarea în formă activă a colagenazei în macrofage şi fibroblaste în uterul involutiv şi pecum şi în macrofage fibroblaste şi celule endoteliale în ficat; sa demonstrat fenomenul de secreţie a colagenazei în spaţiul extracelular de către hepatocite, macrofage şi fibroblaste în ficat precum şi de către celulele musculare netede, macrofage şi fibroblaste în uterul involutiv, a fost demonstrată angajarea nemijlocită a colagenazei în degradarea extracelulară a colagenului în uter şi ficat. Rezultatele obţinute contribuie la formularea unui concept contemporan asupra mecanismului de catabolizare a colagenului sub acţiunea colagenazei în normă şi patologie.