Seminar ştiinţific de profil, 05.09.2017, ora 16:00

vineri, 11 august 2017

În data de 05.09.2017, ora 16:00, în incinta Catedrei de ortopedie și traumatologie (bd. Ștefan cel Mare 190, Sala de conferințe a IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie),va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea: 321.18 – Ortopedie și traumatologie.

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a absolventului doctoratului Hîncota Dumitru pe tema ”Particularitățile osteosintezei în fracturile femurului distal” (specialitatea: 321.18. Ortopedie şi traumatologie).

 

Conducător ştiinţific:

Croitor Gheorghe, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Verega Grigore, dr. hab. şt. med.,  conferențiar universitar

Erhan Nicolae, dr. şt. med., conferenţiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Caproș Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Secretar ştiinţific:

Sandrosean Argentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar