Seminar ştiinţific de profil, 05.09.2017, ora 14:00

luni, 7 august 2017

În data de 05.09.2017, ora 14:00, în incinta Catedrei de ortopedie şi traumatologie (bd. Ştefan cel Mare 190, Sala de conferințe a IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea: 321.18 – Ortopedie și traumatologie.

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a absolventului doctoratului Olaru Andrei cu tema ”Tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic” (specialitatea: 321.18 – Ortopedie și traumatologie).

 

Conducător ştiinţific:

Caproș Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Consultant ştiinţific:

Mereuță Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Referenţi oficiali:

Cernat Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător

Șavga Nicolae Jr., doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător

Glavan Iulian, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Caproș Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Secretar ştiinţific:

Sandrosean Argentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar