Tatiana Ambrosii – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

marţi, 20 iunie 2017

Pretendent: Ambrosii Tatiana

 

Conducător ştiinţific:

Șandru Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar

 

Consultant ştiinţific:

Corlăteanu Alexandru, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Grigoraș Ioana, doctor în științe medicale, profesor universitar (România)

Guțu-Bahov Cornelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.321.19-01

Tema tezei: „Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somn”

Specialitatea: 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă

Data: 19 iulie 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliul Ştiinţific Specializat: 

Președinte:

Belîi Adrian, doctor habilitat în ştiințe medicale, conferențiar universitar

 

Secretar științific:

Cornogolub Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Componenţa Consiliului Științific Specializat:

Cojocaru Victor, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

Botnaru Victor, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

Oglinda Ana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Rusu Doina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Coșpormac Viorica, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Cotelnic Anatolie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Ambrosii T., Șandru S., Belîi A. The prevalence of perioperative complications in patients with and without obstructive sleep apnoea: a prospective cohort study. In: Rom J Anaesth Int Care. Cluj- Napoca, România, 2016, vol. 23, nr. 2, p. 103-110. ISSN 2392-7518.

2. Ambrosii T., Șandru S. Perioperative managment of the patients with obstructive sleep apnea. Systematic review of the literature. In: Клінічна анестезіології та інтенсивної терапії. Одеса, Україна, 2016, vol. 8, nr. 2, p. 101-107. ISSN 2411-9164.

3. Ambrosii T., Cobilețchi S., Corlăteanu A., Șandru S. The The prevalence of perioperative complications in patients with and without obstructive sleep apnea. În: Curierul medical. Chișinău, 2016, vol. 59, nr. 5, p. 8-13. ISSN 1857-0666.

4. Ambrosii T., Cobîlețchi, S., Şandru S. Evaluarea comparativă a utilității chestionarelor de screening preoperatoriu al apneei obstructive de somn în prognozarea complicațiilor postoperatorii: studiu prospective de cohortă. În: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. Chișinău, 2015, nr. 6, p. 29-40. ISSN 2345-1467.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Identificarea factorilor de risc la pacienții cu AOS și estimarea probabilității survenirii complicațiilor postoperatorii în funcție de tehnica anestezică și profilul chirurgical.

Conţinutul de bază al tezei: A fost testată validitatea pentru perioada perioperatorie a chestionarelor standardizate existente, destinate diagnosticului sindromului de apnee obstructivă de somn. A fost efectuată identificarea factorilor de risc ce influenţează prevalenţa complicaţiilor perianestezice la pacienţii cu apnee obstructivă de somn vs. fără apnee obstructivă de somn. S-a efectuat o analiză comparativă a prevalenţei complicaţiilor perianestezice la pacienţii cu apnee obstructivă de somn vs. fără apnee obstructivă de somn în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale (pe aparatul locomotor şi pe cavitatea abdominală) şi tehnica anestezică utilizată (generală, loco-regională şi neuraxială). A fost efectuată argumentarea măsurilor de decizie a complicaţiilor perianestezice evitabile în baza unui scor predictiv ponderat preoperatoriu pentru apneea obstructivă de somn.

Principalele rezultate obţinute: A fost elucidat capacitățile de screening a chestionarelor Berlin, STOP-BANG, ASA checklist și Evaluarea Preoperatorie a Somnului. Studiul a relevat că tipul intervenţiei chirurgicale, precum şi tipul de anestezie, sunt factori de risc independenţi pentru apariţia complicaţiilor postoperatorii la pacienții cu apnee obstructivă de somn și că anestezia loco-regională este electivă pentru pacienţii din această categorie. Pentru prima dată au fost propuși o serie de factori de predicție pentru manifestarea complicațiilor postoperatorii și a evenimentelor adverse la pacienții supuși intervenției chirurgicale. Modelul probabilistic elaborat a inclus parametrii: riscul de apnee obstructivă de somn, indicele masei corporale, sexul, vârsta, circumferinţa gâtului şi abdomenului, morfotipul ,,rotund” pentru femei, hipertensiunea arterială.