Seminar ştiinţific de profil, 03.07.2017, ora 14:00

miercuri, 21 iunie 2017

În data de 03.07.2017, ora 14:00, în incinta Departamentului Medicină Internă, Disciplina de reumatologie și nefrologie  (str. N. Testemiţanu, 29), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală; Specialitatea: 321.02. Endocrinologie;  321.04. Reumatologie”.

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale  a doctorandului Radu Iuliana pe tema ”Afectarea aparatului locomotor în hipotiroidie” (specialitatea: 321.04. Reumatologie).

 

Conducător ştiinţific:

Groppa Liliana, doctor habilitat în ştiințe medicale,  profesor universitar

 

Consultant ştiinţific:

Vudu Lorina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Rotaru Larisa, doctor în ştiințe medicale, conferenţiar universitar

Caradja Gheorghe, doctor în ştiințe medicale, conferenţiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Groppa Liliana, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar.

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Sergiu Matcovschi, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar ştiinţific:

Chișlari Lia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar