Sergiu Ursu – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

joi, 8 iunie 2017

Pretendent: Ursu Sergiu

 

Conducător științific: 

Caproș Nicolae doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar

 

Consultant ştiinţific:

Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat:  D 50.321.18

Tema tezei: „Evaluarea clinico-imagistică și tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian și Guyon”

Specialitatea: 321.18 Ortopedie și traumatologie

Data: 7 iulie 2017     

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte: 

Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician

 

Secretar științific: 

Pulbere Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Fil Adrian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Lvov, Ucraina

Curcă Anatolie, doctor în științe medicale

Dăscăliuc Ion, doctor în științe medicale

Timirgaz Valerii, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Verega Grigore, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Perțea Mihaela, doctor în științe medicale, Iași, România

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute:

1. Урсу С. Г.. The relationship between of the peculiarities pre and postoperative ultrasonography parameters and histological changes in the transverse anterior ligament of the carpus, evaluated at the distance by DASH and Michigan tests in carpal tunnel syndrome. B: MEDICUS International medical scientific journal. Волгоград, Россия, 2017, № 3 (15), с.61-64. ISSN 2409-563X.

Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

Categoria B:

2. Ursu S. Particularitățile anatomice ale nervului median în canalul carpian. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2012, nr. 3(42), p. 83-85. ISSN 1729-8687.

3. Buzu D., Vacarciuc I., Ursu S. Tratamentul chirurgical al luxaţiilor şi fracturilor – luxaţii ale oaselor carpiene. În: Sanătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2012, nr. 3(42), p. 86-89. ISSN 1729-8687.

4. Ursu S. Fracturile oaselor antebrațului complicate cu sindrom de canal carpian și Guyon, diagnostic și tratament. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2014, nr. 2(43), p. 80-83. ISSN 1857-0011.

5. Buzu D., Vacarciuc I., Ursu S., Maftei D. Tratamentul chirurgical al luxațiiolr și fracturilor luxații ale oaselor carpiene. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2014, nr. 2(53), p. 28-30. ISSN 1729-8687.

Categoria C:

6. Ursu S., Caproş N., Vacarciuc I., Buzu D. Tratamentul chirurgical în sindromul de canal carpian. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XI, vol. 4. Chişinău, 2010, p. 255-259. ISSN 1857-1719.

7. Ursu S. Sindrom de canal carpian elemente de diagnostic și principii de tratament. În: Arta Medica. Chișinău, 2011, nr. 2(45), p. 237-239. ISSN 1810-1852.

8. Vacarciuc I., Buzu D., Ursu S., Tărîță G. Metodele de osteosinteză în fracturile oaselor metacarpiene. În: Arta Medica. Chișinău, 2011, nr. 2(45), p. 128-130. ISSN 1810-1852.

9. Buzu D., Vacarciuc I., Ursu S., Barat L. Tratamentul luxațiilor și fractuirilor-luxații ale oaselor carpiene. În: Arta Medica. Chișinău, 2011, nr. 2(45), p. 162-164. ISSN 1810-1852.

10. Ursu S. Fracturile de radius distal complicate cu sindrom de canal carpian, mecanism și evaluare clinică. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIV, vol. 4. Chișinău, 2013, p. 205-208. ISSN 1857-1719.

Teze la forumurile științifice internaţionale (peste hotare)

11. Hîncota D., Ursu S. Primary and secundary compressions of the carpal and Guyon tunnel syndrome, the clinical evaluation and approach of the treatement strategy. In: Maedica a Journal of Clinical Medicine. Bucharest, 2015, vol. 10, supplement No. 3, p. 82. ISSN 1841-9038. Categorie B+.

12. Ursu S., Cojocari S. The peculiarities of the ultrasonographic indices of median nerve and histological changes in the transverse anterior ligament of the carpus in the carpal tunnel syndrome. In abstract book: 11th National Congress of the Romanian Society for Surgery of the Hand, 12th National Congress of the Romanian Society for Reconstructive Microsurgery, The National Conference of the Romanian Association of Plastic Surgeons, Cluj-Napoca, 2017 vol. 90, supplement No. 2, p. S103. ISSN 1222-2119. Categorie B+.

13. Ursu S. The relationship between pre and postoperative ultrasonography parameters and dash and michigan tests in carpal tunnel syndrome. In abstract book: Матеріали науково-Практичної Конференції З Міжнародною Участю „Актуальні Питання Травматології Та Остеосинтезу”, 27-28 квітня 2017 року, Присвячена 40-річчю професійної діяльності завідувача кафедри травматології та ортопедії Буковинського державного медичного університету, професора В.Л.Васюка, м. Чернівці, 2017, p. 151-152.

14. Vacarciuc I., Buzu В., Iacubitchii V., Ursu S., Maftei D. Surgical management in wrist instabilities. In abstract book: Матеріали науково-Практичної Конференції З Міжнародною Участю „Актуальні Питання Травматології Та Остеосинтезу”, 27-28 квітня 2017 року, Присвячена 40-річчю професійної діяльності завідувача кафедри травматології та ортопедії Буковинського державного медичного університету, професора В.Л.Васюка, м. Чернівці, 2017, p. 150-151.

15. Вакарчук И. Г., Капрош Н.Ф., Бузу Д. Г., Мафтей Д.И., Урсу С.Г., Якубицски В. Остеосинтез по капанджи фрагментов дистального метафиза лучевой кости спицами. In abstract book: Матеріали науково-Практичної Конференції З Міжнародною Участю „Актуальні Питання Травматології Та Остеосинтезу”, 27-28 квітня 2017 року, Присвячена 40-річчю професійної діяльності завідувача кафедри травматології та ортопедії Буковинського державного медичного університету, професора В.Л.Васюка, м. Чернівці, 2017, p. 24-26.

Teze la forumurile ştiinţifice internaţionale în republică

16. Ursu S. Use of ultrasonography (USG) in diagnosis of carpal tunnel sindrom. In: Archives of the Balkan Medical Union. Chișinău, 2013, vol. 48, nr. 3 – supliment, p. 46. ISSN 0041-6940.

16. Ursu S., Cojocari Ș., Caproș N. Carpal tunnel syndrome in the fist arthrosis, the clinical evaluation and approach of the treatment strategy. In: Abstract book of the 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors ,,MedEspera – 2016”. Chisinău, 2016, p. 197-198. ISBN 978-9975-3028-3-8.

17. Buzu D., Vacarciuc I., Ursu S., Maftei D., Cojocari Ș. Surgical treatement of the dislocations and fracture dislocations of carpal bones. Al VIII-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie cu participare internațională, Chișinău, 12-14 octombrie, 2016. În: Arta Medica. Chișinău, 2016, nr. 4(61), p. 11. ISSN 1810-1852. Categoria C.

18. Ursu S., Cojocari Ș., Buzu D., Maftei D., Vacarciuc I. Efficiency of ultrasound parameters in diagnosis of posttraumatic carpal tunnel syndrome. Al VIII-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie cu participare internațională, Chișinău, 12-14 octombrie, 2016. În: Arta Medica. Chișinău, 2016, nr. 4(61), p. 44. ISSN 1810-1852. Categoria C.

19 Cojocari Ș., Buzu D., Ursu S., Maftei D., Vacarciuc I. The surgical treatment of the distal metaphysis radius fractures. Al VIII-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie cu participare internațională, Chișinău, 12-14 octombrie, 2016. În: Arta Medica. Chișinău, 2016, nr. 4(61), p. 12. ISSN 1810-1852. Categoria C.

20. Maftei D., Buzu D., Ursu S., Vacarciuc I., Cojocari Ș. Surgical management of Dupuytren’s disease. Al VIII-lea Congres Național de Ortopedie și Traumatologie cu participare internațională, Chișinău, 12-14 octombrie, 2016. În: Arta Medica. Chișinău, 2016, nr. 4(61), p. 41. ISSN 1810-1852. Categoria C.

Certificat cu drept de autor al Operei Științifice:

1. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe. Ursu Sergiu, Caproș Nicolae, Cojocari Ștefan. Indicicele sonografic al nervului median la nivelul carpului în diagnosticul sindromului de canal carpian. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „ Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Seria OȘ Nr. 5612 (din 19.5.2017);

2. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe. Ursu Sergiu, Caproș Nicolae, Cojocari Ștefan, Borovic Eduard. Diagnosticul și tratamentul chirurgical al pacienților sindrom de canal carpian și Guyon. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „ Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Instituția Medico-Sanitară Publică „Institutul de Medicină Urgentă”. seria OȘ Nr. 5613 (din 19.5.2017).

 

Rezumatul tezei:  

Problematica abordată constă în elaborarea unui algoritm de diagnostic clinic, paraclinic și imagistic, bazat pe dovezi și tratament complex a bolnavilor cu sindrom de canal carpian și Guyon..

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea este expusă pe 137 pagini de text electronic, constă din introducere, 5 capitole, încheiere, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 212 referinţe. Teza este ilustrată cu 68 de figuri, 22 de tabele, 8 formule și 6 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Principalele rezultate obţinute: Au fost elucidate alternativele optimale de tratament chirurgical ale sindroamelor de canal carpian și Guyon cu evaluarea tabloului clinic și a rezultatelor ultrasonografiei. A fost apreciată alegerea exactă a metodei de tratament chirurgical a sindromului de canal carpian și Guyon în funcție de etiologie (traumatică sau idiopatică). A fost justificat patogenic aplicarea tratamentului chirurgical în caz de eșec a tratamentului conservator în stadiile I-II ale afecțiunii și tipului de tratament chirurgical în stadiile III-IV ale afecțiunii.  Este elaborat algoritmul de diagnostic al sindromului de canal carpian și Guyon în baza aplicării metodelor clinico-instrumentale de investigare și determinare a stadiilor de compresie a nervului.