Pavel Banov – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

luni, 12 iunie 2017

Pretendent: Banov Pavel

 

Conducător ştiinţific:

Ceban Emil, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.321.22-01

Tema tezei: „Managementul contemporan în metafilaxia urolitiazei recidivante

Specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie

Data: 12 iulie 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Tănase Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific:

Dumbrăveanu Ion, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Curajos Boris,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Pricop Cătălin, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar (Romania)

Mustea Anatol, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător

Scutelnic Ghenadie, doctor în ştiinţe medicale

Spînu Cornel, doctor în ştiinţe medicale

 

Referenţi oficiali:

Bernic Jana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, USMF „N. Testemiţanu” 

Axenti Alin, doctor în ştiinţe medicale, șef secţie Urologie, IMU

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste internaţionale cotate ISI și SCOPUS:

1. Ceban E., Banov P., Galescu A., Botnari V. Oxidative stress and antioxidant status in patients with complicated urolithiasis. In: Journal of Medicine and Life. 2016, vol. 9, nr. 3, p. 259-262. On-line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5154310/ (PubMed)

2. Ceban E., Banov P., Galescu A., Tănase D. The cellular and humoral immunity assay in patients with complicated urolithiasis. In: Journal of Medicine and Life. 2017, vol. 10, nr. 1, p. 80-84. On-line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5304380/ (PubMed)

Articole în reviste din străinătate recunoscute:

3. Чебан Е., Галеску А., Банов П. Мястото на лекарството канефрон в комплексната терапия на пикочната литиаза. В: GP News Новини за общопрактикуващия лекар. София, Болгария, 2011, 4 (131), c. 23-27, ISSN 1311-4727.

Articole ştiinţifice din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu indicarea categoriei):

Categoria B:

4. Ceban E., Banov P., Tanase A. Infecţia urinară în urolitiază. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2014, nr. 1(52), p. 32-38.

5. Ceban E., Banov P., Tănase A. ș.a. Rezultatele utilizării preparatului TUTUCON în practica urologică. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2014, nr.4 (45), p. 154-158. ISSN 1857-0011.

6. Banov P. Aspecte actuale ale etiopatogenei litiazei renale (revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2014, nr.4 (45), p. 227-236. ISSN 1857-0011.

Categoria C:

7. Ceban E., Isac Natalia, Galescu A., Banov P., Tanase A. Aspecte clinico-imunologice a pacienţilor cu nefrolitiază. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Zilele Universităţii consacrate celor 65 de ani ai învățământului superior medical din Republica Moldova 13-15 octombrie. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2010, ediţia XI, vol.4. p.118-122.
8. Botnari V., Ceban E., Galescu A., Tănase A., Banov P. ș.a. Metodologia aplicării nefrolitotomiei percutane în chirurgia rinichiului litiazic. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Zilele Universităţii consacrate celor 65 de ani ai învățământului superior medical din Republica Moldova 13-15 octombrie. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2010, ediţia XI, vol.4. p.128-133.
9. Galescu A., Ceban E., Dumbrăveanu I., Banov P. ș.a. Rolul doplerografiei în evaluarea pacienţilor cu litiază ureterală. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Zilele Universităţii consacrate celor 65 de ani ai învățământului superior medical din Republica Moldova 13-15 octombrie. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2010, ediţia XI, vol.4. p.134-138.
10. Galescu A., Ceban E., Dumbrăveanu I., Banov P. ș.a. Ecografia în regim Doppler pentru evaluarea pacienţilor cu litiaza urinară. Materialele celui de al V Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.2 (45), p.71-74. ISSN: 1810-1852.
11. Platon V., Lupașco C., Boguș M., Milici I., Banov P. Pielonefrita acută: etiologie, corelații clinico-evolutive, tratament. Materialele celui de al V Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2011, nr.2 (45), p.120-122. ISSN: 1810-1852.
12. Banov P., Ceban E. Renal calculi chemical composition in patients with recurrent nefrolithiasis in the Republic of Moldova. In: Moldovan Journal of Health Sciences. Chisinau, 2015, vol. 5, nr.3, p. 44-53. ISSN:2345-1467.
13. Ceban E., Banov P., Ghicavâi V. ș.a. Indicatorii inflamaţiei: interleukinele și TNF-alfa la pacienți cu urolitiază complicată pre- și postoperator. Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.13-15. ISSN:1810-1852.
14.  Galescu A., Ceban E., Banov P. ș.a. Indicii imunității umorale în litiaza renală coraliformă. Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.15-18. ISSN:1810-1852.
15. Galescu A., Ceban E., Banov P. ș.a. Parametrii imunităţii celulare la bolnavii cu litiază renală coraliformă. Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.18-20. ISSN:1810-1852.
16.  Bradu A., Ceban E., Galescu A., Oprea A., Tănase A., Banov P. ș.a. Analiza complicațiilor post ESWL în tratmentul litiazei renoureterale. Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.22-24. ISSN:1810-1852.
17. Banov P. Dereglări metabolice de bază și structura chimica a calculilor în urolitiaza recidivantă (revista literaturii). Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.26-30. ISSN:1810-1852.
18. Banov P. Actualități în metafilaxia urolitiazei recidivante (revista literarii). Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.30-37. ISSN:1810- 52.
19. Banov P., Ceban E., Tănase A. Eficacitatea utilizării extractului din afine în prevenirea recurenței infecțiilor recidivante ale tractului urinar inferior la femei. Materialele celui de-al VI Congres de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova cu participare internaţională. În: Arta Medica. Chişinău, 2015, nr.4 (57), p.72-75. ISSN:1810-1852.

Teze la forurile ştiinţifice internaţionale (peste hotare):

20.  Ceban E., Banov P., Ghicavii V. et al. Role of BioR as adjunctive therapy following nefrolithotomy. The 32nd Congress of the Societe Internationale D Urologie, Fukuoka, Japan. In: Urology, 2012, vol. 80, supplement 3A, p. 8. Impact factor 2.42.
21.  Ceban E., Galescu A., Banov P. The tubeless percutaneous nephrolithotomy- Advantages and safety. Expert in Stone Disease 1st Conference, Dubai, December 13-15, 2012. Abstract book. In: African Jurnal of Urology, supplement of AFJU, vol. 18, p. 32. ISSN 1110-5704.
22.  Galescu A., Ceban E., Oprea A., Banov P. et al. The role of contemporan lithotripters in the treatment of reno-uretheral stones. Expert in Stone Disease 1st Conference, Dubai, December 13-15, 2012. Abstract book. In: African Jurnal of Urology, supplement of AFJU, vol. 18, p.68-69. ISSN 1110-5704.
23.  Ceban E., Banov P., Oprea A. et al. Role of computer tomography in predicting urinary stone composition. Abstracts of the 2nd Meeting of the EAU section of Urolithiasis, 5-7 september 2013, Copenhagen, Denmarc. In: European Urology supplements, 2013, vol. 12, Issue 3, p. 79. ISSN 1569-9056. Impact factor 2.16.
24.  Ceban E., Banov P., Oprea A. et al. Influence of imunomodulatory therapy on kidney function following nephrolithotomy. Abstracts of the 2nd Meeting of the EAU section of Urolithiasis, 5-7 september 2013, Copenhagen, Denmarc. In: European Urology supplements, 2013, vol. 12, Issue 3, p. 92. ISSN 1569-9056. Impact factor 2.16.
25.  Sali V., Ceban E., Gudumac V., Banov P. Nivelul Citokinelor IL-6, IL-10, IL-1B, TNF-A şi a Izoprostanului în Ser în pielonifritele cronice calculoase. În: Revista Română de medicină de laborator. Târgu-Mureș, România, 2014, supliment, vol.22. nr. 1, p. S35- S36. ISSN 1841-6624. ISSN online: 2284-5623. Impact factor 0.239.
26.  Ceban E., Banov P., Gudumac V. et al. Stresul oxidativ în pielonefrita cronică calculoasă. În: Revista Română de medicină de laborator. Târgu-Mureș, România, 2014, supliment, vol.22. nr. 1, p. S36-S37. ISSN 1841-6624. ISSN online: 2284-5623. Impact factor 0.239.
27.  Ceban E., Banov P., Galescu A. et al. Oxidative stress and antioxidant system indices in stone recurrence prediction in patients with urolithiasis. In: 4th Istambul Urolithiasis Day, Abstract Book, 4-5 december 2015, P-001, p.26.
28.  Banov P., Ceban E. Kidney stones composition in patients with recurrent nephrolithiasis. In: 4th Istambul Urolithiasis Day, Abstract Book, 4-5 december 2015, P-002, p.27.
29.  Banov P., Ceban E. Metabolic Evaluation of Patients with Recurrent Nephrolithiasis. In: 4th Istambul Urolithiasis Day, Abstract Book, 4-5 december 2015, P-003, p.28.
30.  Banov P., Ceban E., Galescu A. et al. The oxidative stress and antioxidant system indices in stone recurrence prediction in patients with urolithiasis. In: Revista Română de Urologie. București, 2016, vol 15, nr. 2, p. 72. ISSN 1223-0650.
31.  Ceban E., Banov P., Galescu A. et al. The peculiarities of chemical composition of kidney stones in patients with recurrent urolithiasis in Republic of Moldova. In: Revista Română de Urologie. București, 2016, vol 15, nr. 2, p. 73. ISSN 1223-0650.

Teze la forurile ştiinţifice internaţionale în republică:

32.  Galescu A., Piterschi A., Banov P. Doppler ultrasonography in the management of urinary stone disease. In: 3rd International Medical Congress for Students and Young Doctors „Medespera”. Abstract book. Chisinau, 2010, p.71.
33.  Banov P. Efficacy of Proflosin ® in conservative management of ureteral stones. In: 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors „MedEspera”. Abstract book. Chisinau, 2012, p.141-142.
34.  Marinov A., Banov P. Role of α-blockers as adjunctive therapy following shock-wave lithotripsy of renal calculi. In: 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors „MedEspera”. Abstract book. Chisinau, 2012, p.142-143.
35.  Banov P. The effectiveness of metaphylactic treatment in patients with recurrent urolithiasis. In: The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors „MedEspera”. Abstract Book. Chisinau, 2016, p.179.
36.  Shepel D., Banov P., Vieru E. Infrared spectroscopy investigation of human urinary stone containing whitlockite. In: The 6th International Conference Ecological & Evironmental chemistry. Abstract Book. Chisinau, 2017, p. 68-69.
37.  Shepel D., Banov P., Vieru E. The use of infrared spectroscopy in the investigation of human urinary stone containing whewellite. In: The 6th International Conference Ecological & Evironmental chemistry. Abstract Book. Chisinau, 2017, p. 75-76.

Teze la forurile ştiinţifice naţionale:

38.  Banov P. Rata schimbărilor metabolice la pacienţii cu nefrolitiază recidivantă. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. În: Culegere de rezumate ştiinţifice. Chişinău, 2014, p.132.
39.  Banov P. Componența chimică a calculilor renali la pacienți cu nefrolitiază recidivantă. În: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2015, p. 157.
40.  Banov P. Rolul stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în predicția recurenței la pacienți cu urolitiază. În: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2015, p. 158.

Brevet de invenţie:

41.  Ceban E., Rudic V., Banov P., Galescu A. Metoda de tratament în perioada postoperatorie a pacienţilor cu litiază renală complicată, supuşi nefrolitotomiilor. MD 520 (13) Y, MD, A61K 36/05. BOPI, nr. 6/2012, p. 29-30.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: constă în identificarea factorilor ce condiționează dezvoltarea recidivelor de litiază urinară și elaborarea în temeiul acestor evidențe a unui algoritm de conduită diagnostică și tratament medico-comportamental metafilactic, aplicat pacienților cu urolitiază recidivantă, inovație care a permis diminuarea recurențelor bolii.

Conţinutul de bază al tezei:  Lucrarea este expusă pe 165 de pagini de text electronic și se compartimentează în: introducere, 4 capitole de studii originale, concluzii, recomandări practice (113 pagini text de bază). Indicele bibliografic citează 193 de surse. Materialul iconografic include 25 figuri şi 38 tabele, 16 anexe. Capitolul 1 este de fapt un studiu  analitic al publicațiilor inserate în literatura de specialitate referitoare la urolitiaza recurentă. Au fost analizate viziunile cu referire la factorii de risc pentru apariția și recidivarea urolitiazei, la teoriile cunoscute despre litogeneză și substanțele ce favorizează  recurența urolitiazei. S-au adus la apel evidenţele recente pentru plenitudinea diagnosticului și tratamentul metafilactic antirecidivant, inclusiv aspectele de cost-eficiență al acestor eforturi. În Capitolul 2 se relatează proiectarea și  principiile de desfășurare a studiului, sunt prezentate metodele de cercetare şi investigare a pacienţilor, sunt argumentate criteriile de includere şi excludere din cercetare, caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu şi metodele de analiză statistică aplicate. Materialul acumulat a fost analizat statistic, utilizând programele MS Excel și SPSS. În Capitolul 3 au fost analizate şi prezentate ca material probatoriu  în figuri şi tabele  rezultatele acumulate în cadrul cercetării transversale efectuate asupra unui lot de 160 pacienți cu urolitiază recidivantă. Au fost apreciate caracterele clinico-paraclinice ale pacienţilor cu  litiază recidivantă și interpretate datele evaluării prin instrumente clinice. S-a pus accent pe infecția urinară, dereglările metabolice, compoziția chimică a calculilor urinari, statutul imun și inflamator general și parametrii stresului oxidativ. În Capitolul 4 au fost prezentate rezultatele studiului prospectiv asupra a două loturi randomizate de pacienţi cu urolitiază recidivantă, estimate  în funcție de tratamentul metafilactic administrat, şi un alt lot apreciat retrospectiv – fără metafilaxie. Au fost discutate diferenţele dintre loturi prin prisma răspunsului la tratament, timpul și frecvenţa recurențelor maladiei, funcția renală, riscurile relative de recurențe maladive în loturile cercetate și eficiența tratamentului antirecidivant.

Principalele rezultate obţinute: Prin analiza datelor proprii s-au determinat factorii de risc în apariţia recurenței urolitiazei în spațiul țării noastre. În baza rezultatelor de estimare a eficienței curative și a cauzelor de recidivă a urolitiazei s-au elaborat scheme optime de investigaţii necesare pentru metafilaxia urolitiazei. Cercetările efectuate au demonstrat, că recurența litiazei urinare la pacienții supuși tratamentului are o pondere similară, indiferent de metoda de tratament aplicat. S-au elaborat metodologia de conduită şi algoritmul de tratament diferenţiat metafilactic al pacienților cu calculi reno-ureterali recidivanți, în dependență de compoziția chimică a calculului, dereglările metabolice și metoda de tratament aplicată anterior.