Seminar ştiinţific de profil, 20.06.2017, ora 14:00

luni, 22 mai 2017

În data de 20.06.2017, ora 14:30, în incinta Catedrei de epidemiologie (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală; 331. Sănătate publică, Specialitatea: 321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală;  331.01. Epidemiologie”.

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale  a doctorandului Spătaru Diana pe tema ”Particularităţile etiologice în infecţiile septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil ortopedo-traumatologic” (specialitatea: 331.01. Epidemiologie).

 

Conducător ştiinţific:

Prisacari Viorel, doctor habilitat în ştiințe medicale,  profesor universitar membru corespondent al AȘM

 

Referenţi oficiali:

Greta Balan, doctor în ştiințe medicale, conferenţiar universitar

Paraschiv Angela, doctor în ştiințe medicale, conferenţiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Tiberiu Holban, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Prisacari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar ştiinţific:

Guţu Luminiţa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar