Seminar științific de profil, 23.06.2017, ora 14:00

luni, 5 iunie 2017

În data de 23.06.2017, ora 14:00, în incinta Catedrei de ortopedie și traumatologie (bd. Ștefan cel Mare 190), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea 321.18 Ortopedie şi traumatologie

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a absolventului doctoratului Hîncota Dumitru pe tema ”Particularitățile osteosintezei în fracturile femurului distal”, specialitatea 321.18 Ortopedie şi traumatologie.

 

Conducător ştiinţific:

Croitor Gheorghe, doctor habilitat în ştiințe medicale,  conferenţiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Verega Grigore, doctor habilitat în ştiințe medicale,  conferențiar universitar

Bețișor Alexandru, doctor în ştiințe medicale,  conferenţiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Caproș Nicolae, doctor habilitat în ştiințe medicale,  profesor universitar

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Croitor Gheorghe, doctor habilitat în ştiințe medicale,  conferențiar universitar

 

Secretarul Seminarului ştiinţific de profil:

Sandrosean Argentina, doctor în ştiințe medicale,  conferenţiar universitar