Iulianna Lupașco – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

luni, 15 mai 2017

Pretendent: Lupașco Iulianna

 

Consultant ştiinţific:

Zinaida Anestiadi, doctor habilitat ştiințe medicale profesor universitar, Om Emerit

 

Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.321.01-02

Tema tezei: „Hepatitele cronice virale B și C la adulți (factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice și optimizarea metodelor de tratament)” 

Specialitatea: 321.01 – Boli interne

Data: 14 iunie 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliul Științific Specializat:

Președinte:

Ţâbârnă Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific:

Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Ştiinţific Specializat:

Stan Marioara, doctor în științe medicale, profesor universitar, România

Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător

Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Holban Tiberiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Pântea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Referenți oficiali:

Dumitrașcu Dan Lucian doctor în ștințe medicale, profesor universitar, România

Mihul Ion doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Grib Liviu doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Monografiimonoautor:

1. Lupașco Iu. Hepatitele cronice şi alte forme ale bolilor cronice difuze ale ficatului (screening-ul profilactic, frecvenţa, factorii de risc, diagnosticul clinico-paraclinic şi statutul hormonal, tratamentul). Chişinău: Editura „Ericon”, 2014, 328 p. ISBN 978-9975-3018-2-4.

Monografii colective:

2. Dumbrava V-T., Berliba E., Lupaşco Iu. Ficatul şi alcoolul. Chişinău: Editura „Primex Com”, 2008, 298 p. ISBN 978-9975-9926-6-4.

3. Dumbrava V., Lupasco Iu., Vengher I., Berezovscaia E. Ficatul și hormonii de la mecanismele esențiale pînă la manifestările clinice și extrahepatice. Chișinău: Editura CEP “Medicina”, 2016, 203 p.. ISBN 978-9975-56-404-5

Articole în reviste din străinătate recunoscute:

4. Lupașco Iu. Evaluarea funcției ficatului la consumatorii cronici de alcool cu hepatite cronice B și C. În: Revista Română de Hepatologie. București, România. 2002. Nr.3, An 2, vol. 2. p. 62-63.

5. Лупашко Ю., Берлиба Е., Думбрава В. Биохимические и иммунологические особенности течения ассоциированных гепатитов. В: Журнал гепатологии 2004, nr.1, с. 54-55.

6. Думбрава В., Лупашко Ю. Патогенетическое лечение хронического вирусного гепатита С с применением антигомотоксических препаратов. Клiнiчна iмунологiя. Алергологiя. Iнфектологiя. Киев, Украина, 2008, № 3 (14), с. 87-90.

7. Барба Д., Лупашко Ю., Андриеш Л. и др. Особенность клинико-иммунологического течения хронической рецидивирующей крапивницы, ассоциированной с хроническим гепатитом. В: Аллергология и иммунология. Москва, Россия, 2011, т.12, № 3, с. 244-246. ISSN 1562-3637.

8. Lupaşco Iu., Dumbrava V. Main Clinical Syndromes in Dependence on HLA Phenotypes in Chronic Hepatitis HCV. In: Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 2013, vol.3, no.1S, S58-S59. http://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883%2813%2900350-2/fulltext.

Articole în culegeri ştiinţifice internaționale:

9. Romanciuc I., Lupasco Iu., Dumbrava V. Therapy of fatty liver. In: International Workshop Gastrointestinal disorders in the metabolic syndrome: from empirical observations to evidence-based management. Cluj-Napoca, Romania, 2013, p. 57-66. ISBN 978-606-17-0325-8.

10. Lupasco Iu. Insulin resistance in chronic hepatitis C. In: International Workshop Gastrointestinal disorders in the metabolic syndrome: from empirical observations to evidence-based management. Cluj-Napoca, Romania, 2013, p. 79-101. ISBN 978-606-17-0325-8.

11. Гельмич Т., Лупашко Ю., Думбрава В. и др. Хронические вирусные-микст гепатиты в клинической практике. В: Научная дискуссия: вопросы медицины. Сборник статей по материалам XLIX междунар. науч. практ. конф. № 5 (36). Москва, Россия: Изд. «Интернаука», 2016. с. 66-77. ISSN 2309-2750. http://www.internauka.org/archive2/med/5(36).pdf .

Articole în reviste științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil cu indicarea categoriei:

Categoria B

12. Dumbrava V-T., Lupaşco Iu., Ţurcan S. ș.a. Hepatita cronică virală C şi steatoza hepatică. În: Curierul medical. Chișinău, 2010, nr.5(317), p. 7-9. ISSN 0130-1535.

13. Lupaşco Iu. Role of Steatosis in the Pathogenesis and Course of Chronic Hepatitis C. În: Curierul medical. Chişinău, 2011, nr.1(319), p. 16-22. ISSN 0130-1535.

14. Lupaşco Iu. Hepatita cronică virală C şi insulinorezistenţa. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2011, nr.2(2), p. 76-77. ISSN 1729-8687.

15. Lupaşco Iu. Hepatita cronică virală C şi starea funcţională a glandei tiroide. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe medicale. Chişinău. 2011, nr.3(31), p. 234-237. ISSN 1857-0011.

16. Lupaşco Iu. Bolile cronice difuze ale ficatului şi hormonii sexuali. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe medicale. Chişinău, 2011, nr.3(31), p. 240-243. ISSN 1857-0011.

17. Lupaşco Iu. Forma HBsAg negativă a maladiei ficatului, condiţionate de virusul hepatic B sau infecţia cu VHB ocultă. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe medicale. Chişinău, 2011, nr.3(31), p. 244-246. ISSN 1857-0011.

18. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Ţurcan S. ș.a. Bolile cronice difuze ale ficatului şi sindromul de citoliză: o investigare profilactică a populaţiei RM. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr.3(327), p. 230-233. ISSN 0130-1535.

19. Lupașco Iu. Optimizarea metodei de diagnosticare a insulinorezistenței în hepatita cronică virală C, folosind testul cu eufilină și glucoză. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2012, nr.6(45), p. 4-9 ISSN 1729-8687.

20. Lupaşco Iu. Hepatita cronică virală B şi statutul tiroidian. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2013, nr.5(50), p. 132-137. ISSN 1729-8687.

21. Lupașco Iu. Aspecte de diagnostic al hepatitelor cronice și bolilor cronice difuze ale ficatului, determinate prin examenul profilactic al populației sănătoase. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2014, nr.5(56), p. 49-55. ISSN 1729-8687.

22. Lupașco Iu. Diagnosticul hepatitelor cronice și altor forme de boli cronice difuze ale ficatului, determinate prin examen profilactic al populației sănătoase. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2014, nr.5(56), p. 56-63. ISSN 1729-8687.

23. Lupaşco Iu. Hepatitele cronice (factori de risc, aspect clinic metabolice de diagnostic) şi eficacitatea tratamentului antiviral. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chișinău, 2015, nr.1(58), p. 46-59. ISSN 1729-8687.

24. Lupașco Iu., Dumbrava V.-T. Tratamentul antiviral al pacienţilor cu hepatită cronică C eficienţa și monitorizarea. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chișinău, 2016, nr.4(68), p. 69-73. ISSN 1729-8687.

Categoria C

25. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Berliba E. ș.a. Evaluarea proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor şi sistemului antioxidant la pacienţii cu hepatite cronice virale B şi C trataţi cu Infergen. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Ed. IV, Chişinău, 2003, vol. II., p. 124-129. ISSN 1857-1719.

Articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor naționale:

26. Lupaşco Iu. Particularităţile evoluţiei hepatitelor cronice virale tip B şi C. ÎnMaterialele conferinţei a II-a Republicană „Actualități în gastrohepatologie: aspecte terapeutice și chirurgicale”. Chişinău, 2003, p. 207-221.

Teze la forurile ştiinţifice internaţionale (peste hotare):

27. Lupașco Iu. Evaluarea funcției ficatului la consumatorii cronici de alcool cu hepatite cronice B și C. În: Revista Română de Hepatologie. București, România. 2002. Nr.3, An 2, vol. 2. p. 62-63.

28. Lupaşco Iu. Dinamica proceselor de peroxidare a lipidelor în rezultatul tratamentului cu Ursofalk. In: Romanian Journal of Gastroenterology. Constanța, România, 2004, vol. 13, suppl. 1, p. 276. ISSN 1221-4167.

29. Lupașco Iu. Particularitățile evoluției hepatitelor cronice polivirale. In: Al XV-lea Congres Național de Hepatologie. Volum de rezumate. București, România, 2005, p. 71.

30. Lupașco Iu. Hepatita cronică C şi disfuncţia glandei tiroide. In: Romanian Journal of Hepatology, Bucureşti, România, 2006, vol.2, supp. 1, p. 64. ISSN 1841-6187.

31. Лупашко Ю. Функциональное состояние печени и щитовидной железы при хроническом вирусном гепатите С. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2007, приложение № 29, т. XVII, № 1, с. 33 (114). ISSN 1382-4376.

32. Лупашко Ю. Хронический гепатит C и тиреоидные гормоны. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2009, приложение № 34, т. XIX, № 5, с. 94 (356). ISSN 1382-4376.

33. Лупашко Ю. Определение инсулина и глюкагона при хроническом гепатите С (ХГС) в динамике эуфиллин-глюкозной пробы. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 2011, приложение № 38, т. XXI, №5, с. 90(340). ISSN 1382-4376.

34. Lupaşco Iu. Clinical and Laboratory features of chronic hepatitis C in diferent functional states of Thyroid. In: Abstracts of XII International Eropean Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaijan, 2011, p. 142.

35. Lupaşco Iu. Chronic diffuse diseases of liver and cytolitic syndrome according to prophylactic survery of the population of Moldova. In: Abstracts of XII International Eropean Congress of Surgery and Gastroenterology. Baku, Azerbaijan, 2011, p. 143.

36. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Romanciuc I. Screening of chronic diffuse liver diseases among the healthy population in Republic of Moldova. In: Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. Cluj-Napoca, România, 2012, vol. 21, suppl. 3, p. 21. ISSN 1841 8724

37. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Romanciuc I. The diagnosis of the insulin resistance in chronic hepatitis B using the dynamic test of glucose and euphylline stimulation. In: Journal of Gastroenterology and Hepatology. Special Issue: Asian Pacific Digestive Week 2012. Bangkok, Tailand, 2012, 27 (suppl.5), p. 277. ISSN1440-1746 (IF: 3,325). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgh.12006/pdf

38. Лупашко Ю., Думбрава В., Романчук И. и др. Использование нагрузочной эуфиллин-глюкозной пробы для определения инсулинорезистентности у больных хроническим вирусным гепатитом В. В: Гепатология сегодня. Москва, Россия, 2012, c. 21.

39. Лупашко Ю. Выявление хронической патологии печени и особенности синдрома цитолиза при скрининговом обследовании населения в различных зонах республики Молдавия. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2012, приложение № 40, т. XXII, № 5, с. 88(331). ISSN 1382-4376.

40. Lupaşco Iu., Dumbrava V., Andrieş L., Berezovscaia E. Immunological profile in CHC in dependence on the functional state of the tyroid gland In: International Journal on Immunoreahabilitation. 2013, vol.15, no1. 47. ISSN 1562-3629.

41. Лупашко Ю., Думбрава В., Андриеш Л. и др. Иммунологический профиль при хроническом гепатите С в зависимости от функционального состояния щитовидной железы. В: Аллергология и иммунология. 2013, том 14 № 1. 42. ISSN 1562-3637.

42. Таран Н., Маев С., Думбрава В. А., Лупашко Ю. Изучение антиоксидантных и микросомальных ферментов у больных с хроническим вирусным гепатитом С в зависимости от активности воспалительного процесса. В: XVIII Россиийский конгресс „Гепатология сегодня”. Москва, Россия, 2013, с. 44.

43. Lupaşco Iu. Chronic hepatitis B and hormons of the pituitary adrenal system. In: Psychologische Medizin. Annual Meeting of the European Association of Psychosomatic Medicine, România, Sibiu, 2014, nr.1, p. 45-46. ISSN 1014-8167.

44. Lupasco Iu., Dumbrava V., Romanciuc I. ș.a. Optimization method for diagnosing changes in the thyroid status in occult HBV infection. In: Annals of Hepatology. Cancún México, 2014, 5(13); 641(P-030). (IF: 2,193). ISSN 1665-2681.

45. Лупашко Ю., Думбрава В.-Т., Кирвас Е. и др. Определение инсулина и соматотропина, как факторов риска в возникновении инсулинорезистентности при хронических гепатитах. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2014, приложение № 44, т. XXIV, № 5, с. 74(273). ISSN 1382-4376.

46. Лупашко Ю., Думбрава В.-Т., Кирвас Е. и др. Инсулинорезистентность и функция щитовидной железы у больных с патологией печени. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2014, приложение № 44, т. XXIV, № 5, с. 74(274). ISSN 1382-4376.

47. Лупашко Ю., Думбрава В.-Т., Харя Г. и др. Изучение уровня пролактина при хронических гепатитах и циррозах печени. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2014, приложение № 44, т. XXIV, № 5, с. 74(275). ISSN 1382-4376.

48. Lupasco Iu., Dumbrava V.-T., Vengher I. ș.a. Prolactin kinetics in patients with chronic hepatitis B. In: J. Hepatology International. Conference Abstracts 24th Annual Conference of APASL. Istambul, Turcia, 2015, 9 (suppl 1), S24. ISSN: 1936-0533 (IF: 2,468).

49. Lupasco Iu. Corticotropin and cortisol kinetics in chronic HBV infection. In: European Journal of Clinical Investigation. 2015, 45(suppl.2), 69-92. (IF: 2.687).

50. Лупашко Ю., Думбрава В., Таран Н. и др. Определение глютатион-пероксидазы у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В, форма HBeAg – при различной  степени активности воспалительного процесса. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2016, приложение № 47, т. XXVI, № 1, с. 18. ISSN 1382-4376.

51. Лупашко Ю., Думбрава В., Кирвас Е. и др. Церулоплазмин как не энзимный маркер активности воспалительного процесса в печени у больных хроническим гепатитом HBV. В: Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. Москва, Россия, 2016, приложение № 47, т. XXVI, № 1, с. 26. ISSN 1382-4376

52. Lupasco Iu. Stress hormones in the HBsAg negative form of HBV infection. 3rd UpDate on Hepatology. București, România, 2016. In: Abstract book materials. p. 26.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Aprecierea frecvenţei HC virale B și C la adulți în cadrul altor forme BCDF prin screening clinico-paraclinic al populației adulte practic sănătoase a Republicii Moldova; determinarea factorilor de risc; caracteristica metabolico-hormonală a hepatitelor cronice virale; elaborarea criteriilor de diagnostic diferenţiat de BCDF. Aprecierea sincronă a indicilor funcţiei hepatice, a profilului hormonal hipofizar-adrenal, tiroid şi pancreatic, precum şi a markerilor sistemelor POL/SAO (în dinamica probei eufilin-glucozice) în hepatitele cronice virale B şi C, în funcţie de forma şi activitatea bolii. Studierea eficacității terapiei antivirale cu optimizarea tratamentului și monitoringului la bolnavii cu hepatită cronică virală C.

Conţinutul de bază al tezei: A fost stabilită frecvenţa a hepatitelor cronice virale în lotul populaţiei adulte aparent sănătoase (1451 persoane); au fost determinate principale factorii de risc al HC B și C; au fost elaborate criterii metabolico-hormonale de diagnostic diferenţiat al HC de alte forme BCDF. Pentru primă dată în diagnosticul timpuriu al dereglărilor metabolico-hormonale în HC virale B şi C s-a utilizat proba de stimulare cu glucoză şi eufilină, în funcţie de forma şi activitatea bolii. A fost elaborată teoria complexă a patogenezei hepatitelor virale B şi C cu elucidarea rolului hormonilor (a sistemelor hipofizar-adrenal, tiroid, pancreatic) şi al stresului oxidativ în dezvoltarea lor. A fost perfecţionată monitorizarea bolnavilor cu HC virale C în timpul tratamentului antiviral.

Principalele rezultate obţinute: A fost stabilită frecvenţa reală (41,01%) a hepatitelor cronice virale şi a altor boli cronice difuze hepatice în baza examenului clinico-paraclinic complex profilactic al populaţiei aparent sănătoase (1451 persoane) în Republica Moldova. A fost determinat rolul factorilor de risc exogeni (alcool, fumat, dereglări în alimentaţie, intervenţii chirurgicale, toxice) şi endogeni (vârsta, sexul, masa corporală) în dezvoltarea hepatitelor cronice şi a altor maladii cronice difuze ale ficatului. Au fost determinate criteriile de diagnostic şi de diagnostic diferenţiat (pe baza markerilor funcţiei hepatice şi a profilului hormonal) al hepatitelor cronice cu alte BCDF. A fost confirmată necesitatea utilizării probei de stimulare cu glucoză şi eufilină pentru depistarea timpurie a dereglărilor funcţiei hepatice, hormonale, ale sistemului POL/SAO în diferite forme ale hepatitelor cronice virale B şi C, îndeosebi cu activitate minimală.

A fost evidenţiată dependenţa dereglărilor funcţiei hepatice, hormonale la pacienţii cu hepatitele cronice virale B şi C de forma şi de activitatea bolii hepatice.

Datele acumulate au permis elaborarea criteriilor de diagnostic timpuriu al formelor hepatitelor virale B şi C, îndeosebi cu activitate minimă, ceea ce are importanţa nu numai teoretică, ci şi practică.

Pentru diagnosticarea timpurie a insulinorezistenţei în HCV B şi HCV C, a fost confirmată necesitatea aprecierii glicemiei, insulinemiei, peptidei C, indicelui HOMA IR în dinamica PEG.

A fost demonstrată necesitatea optimizării monitoringului pacienţilor cu hepatită cronică virală C în timpul tratamentului antiviral (IFN-Peg şi ribavirină) şi după finalizarea acestuia, cu aprecierea markerilor imuni (IgA, IgM, IgG, CIC), sistemului POL/SAO, hormonilor tiroidieni pentru ameliorarea statutului pacienţilor supravegheaţi.