Carolina Țâmbală – susținerea tezei de doctor în științe medicale

luni, 8 mai 2017

Pretendent: Țâmbală Carolina

 

Conducător ştiinţific:

Țurcanu Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Consultant ştiinţific:

Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.324.01-03

Tema tezei:Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică

Specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală

Data: 07 iunie 2017

Ora: 14.00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

 

Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific:

Malîga Oxana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Pântea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Codreanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Antoci Lilian, doctor în științe medicale

Puiu Serghei, doctor în științe medicale

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu categorie):

Categoria B

1. Țâmbală C., Țurcanu V., Dumbravă V.-T., ș.a. Contribuții ale ecografiei doppler-duplex color în diagnosticul bolii hepatice cronice și hipertensiunii portale. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2013, nr. 5, p. 160-165.

2. Țâmbală C. Evaluarea mijloacelor de diagnostic imagistic în hipertensiunea portală la pacienții cu ciroză hepatică. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2014, nr. 5, p. 112-116.

3. Țâmbală C., Țurcanu V., Dumbravă V.-T., Cazacov V. Hemodinamica portală în funcție de severitatea cirozei hepatice. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2015, nr. 4 (61), p. 82-85.

4. Țâmbală C. Dopplerographic haemodynamic predictive parameters for portal hypertension associated with hepatic cirrhosis. În: Curierul medical. Chișinău, 2015, nr. 4, vol. 58, p. 20-24.

5. Tambala C., Spinei L. Duplex ultrasonography in evaluation of complications of portal hypertension in liver cirrhosis. În: Curierul medical. Chișinău, 2015, nr. 5, vol. 58, p. 15-19.

6. Tambala C., Secrieru I. Portal hemodynamics disorders severity in liver cirrhosis assessment by duplex ultrasound. În: Curierul medical. Chișinău, 2016, nr. 1, vol. 59, p. 37-40.

7. Țâmbală C. Aportul metodelor imagistice neinvazive în predicția evoluției cirozei hepatice și hipertensiunii portale asociate. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2016, nr. 4 (68), p. 90-94.

Categoria C

8. Cazacov V., Hotineanu V., Hotineanu A., Dumbravă V.-T., Darii E., Țâmbală C. Opțiuni terapeutice în managementul ascit-peritonitei, aspecte medico-chirurgicale. În: Arta Medica. Chișinău, 2014, nr. 1 (52), p. 47-51.

9. Hotineanu V., Cazacov V., Țâmbală C., ș. a. Importanța metodelor imagistice moderne in diagnosticul hipertensiunii portale și splenopatiei portal hipertensive cirogene. În: Arta Medica. 10. Chișinău, 2010, nr. 3. (42), p. 37-39.

Țâmbală C. Modificările indicatorilor dopplerografici la pacienții cu tromboza axului venos splenoportal: studiu prospectiv, descriptiv, consecutiv. În: Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. Chișinău, 2016, nr. 3 (9), p. 55-61.

Certificat de înregistrare:

Țâmbală C., Secrieru Iu. „Scoring for portal hemodynamics disordes severity in liver cirrosis assessment by duplex ultrasound”. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe. Seria OȘ, nr. 5494, 21.11.20

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Boala hepatică cronică având o incidență și prevalență ridicată în lume, reprezintă o importantă problemă de sănătate publică. Agravarea și persistența leziunilor hepatice, a căror consecință este dezvoltarea hipertensiunii portale, poate contribui la creșterea morbidității și mortalității. Ciroza hepatică  reprezintă stadiul final al majorității hepatopatiilor difuze. Hipertensiunea portală este o consecință precoce, dar și cu importanță majoră în prezența unei arhitectonici anormale și stă la baza complicațiilor clinice ale acestei maladii.

Conţinutul de bază al tezei:  Teza include următoarele compartimente: introducere, 4 capitole, concluzii generale, bibliografie din 157 de surse, este expusă pe 127 de pagini, conține 32 de tabele, 46 de figuri, 11 anexe. Analiza literaturii bibliografice reflectă rezultate noi referitoare la mecanismele etiologice și patogenetice, care sunt implicate în evoluția hipertensiunii portale asociate cirozei hepatice. S-a realizat un studiu clinic controlat, prospectiv. Capitolul 3 este dedicat unei analize minuțioase a parametrilor ecografici și Doppler cu semnificație importantă în confirmarea prezenței hipertensiunii portale în ciroza hepatică, cu prezentarea indicatorilor de sensibiliate, specificitate, valoare predictivă pozitivă. Prin calculul raportului de probabiliate relativ (RPR) a fost realizată o analiză comparativă între ecografia Doppler duplex color și alte tehnici de diagnostic, inclusiv imagistice pentru diagnosticarea prezenței cirozei hepatice și hipertensiunii portale. În capitolul 4 este prezentat detaliat sistemul de formare și interpretare a scoului eco-Doppler. Au fost evaluate posibilitățile de utilizare a acestui instrument de diagnosticare în monitorizarea pacientului cu ciroză hepatică  și evaluarea răspunsului terapeutic prin prezentarea de probe verificate.

Principalele rezultate obţinute: A fost stabilită valoarea de diagnostic, sensibilitatea și specificitatea ecografiei Doppler duplex color în evaluarea hipertensiunii portale în ciroză hepatică prin aprecierea indicatorilor hemodinamici ce corelează cu depresia funcției hepatice, valorile predictive pentru prognozarea complicațiilor hipertensiunii portale. S-a constatat că scorul hemodinamic elaborat este un instrument practic de diagnostic, s-a demonstrat posibilitatea utilizării scorului eco-Doppler în aprecierea dinamicii tulburărilor circulatorii în cadrul cirozei hepatice și evaluarea lor sub tratament. Rezultatetele studiului au permis elaborarea și implementarea în practică a algoritmelor de diagnostic imagistic complex și conduită imagistică evolutivă a pacientului cu maladie hepatica cronică.