Atamni Fahim – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

miercuri, 26 aprilie 2017

Pretendent: Atamni Fahim

 

Consultant științific:

Topalo Valentin doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat: DH 50.323.01-02

Tema tezei: Implantația dentară în sectoarele posterioare ale maxilei”

Specialitatea: 323.01 – Stomatologie

Data: 25 mai 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

 

Consiliul Științific Specializat:

Președinte:

Lupan Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific:

Spinei Iurie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar.

 

Membrii Consiliului Ştiinţific Specializat:

Ciobanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Boris Topor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Maniuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Mârțu Silvia, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași, România

Fala Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Referenţi oficiali:

Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

Forna Norina Consuela, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași, România.

Moses Ofer, doctor în științe medicale, profesor universitar, Școala de Medicină Dentară a Universității din Israel, Tel Aviv.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Monografie monoautor

1. Atamni Fahim. Lateral wall sinus floor augmentation state of the art. Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic „Srius”, 2016, 360 p.

Articole în diferite reviste ştiinţifice din străinătate recunoscute:

2. Atamni Fahim, Topalo V. A comparative clinical study of implants in the posterior maxilla: methods of sinus floor augmentation versus standard implantation. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, Romania, 2009, vol. 1, no. 4, p. 47-53.

3. Atamni Fahim, Topalo V. A comparative clinical study of implants in the posterior maxilla: methods of sinus floor augmentation versus standard implantation. În: Revista Medico-Chirurgicala. Iași, România, 2009, vol. 113, nr. 2, p. 273-278.

4. Topalo V., Dobrovolschi O., Onea E., Sirbu D., Atamni Fahim. Gingival regeneration in dental implants placed through flapless surgery procedure. În: Revista de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala și Implantologie. București, România, 2010, nr. 1, p. 23-30.

5. Atamni Fahim, Topalo V., Atamni M., Atamni Mag. Survival rate of standard implants inthe posterior maxilla. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, Romania, 2010, vol.2, no. 1, p. 19-26.

6. Topalo V., Dobrovolschi O., Sirbu D., Chele N., Atamni Fahim. The development of cortical bone level during the placement of dental implants in two surgical stages without mucoperiosteal flaps. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, Romania, 2010, vol.2, no. 2, p. 52-60.

7. Atamni Fahim, Atamni M. Palatal positioning of implants in severely resorbed posterior maxillae. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, Romania, 2011, vol. 3, no. 2, p.35-40.

8. Topalo V., Atamni Fahim. Short dental implants in the maxillar sinus floor transcrestal elevation. In: Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iași, Romania, 2011, vol. 3, no. 1, p. 49-56.

Articole științifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil cu indicarea categoriei:

Categoria B

9. Atamni Fahim. Effects of dental implanting after repair of maxillary sinus with collagen membrane. În: Curierul Medical, Chisinau, 2008, vol. 4 (304), p. 3-5.

10. Topalo V., Atamni Fahim, Sirbu D., et al. The elevation of the maxillary sinus floor through crestal approach with simultaneous insertion of endosseous dental implants. In: Bulletin Of The Academy Of Sciences Of Moldova. Chișinău: 2008, no. 2, p. 90-94.

11. Topalo V., Atamni Fahim, Dobrovolschi O. Success rate of implants in elevated sinuses  through transcrestal access. In: Bulletin Of The Academy Of Sciences Of Moldova, Chisinau. 2009, vol. 2 (21), p. 193-198.

12. Atamni Fahim. Complications in oral implantology associated with maxillary sinus  lifting. În: Curierul Medical. Chisinau, 2013, vol. 56, nr. 3, p. 3-15.

13. Atamni Fahim, Topalo V. Alternative implantation methods to avoid sinus grafting. În:  Medicina Stomatologică. Chișinău, 2013, vol. 3, nr. 28, p. 29-41.

14. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Sîrbu D., Suharschi I., Atamni Fahim, Mostovei M. An  evaluation method of bone modeling around implants. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2015, nr.1(34), p. 43-47.

Categoria C

15. Atamni Fahim. Sinus elevation with B-tricalcium phosphate for programmed bone  formation in advanced maxillary atrophy. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2006, vol. 1, nr.1, p. 97-101.

 16. Atamni Fahim. Maxillary sinus grafting and simultaneous implant placement in patient with 4-6mm of residual alveolar bone height. În: Medicina Stomatologica. Chișinău, 2006, vol. 1, nr.1, p. 101-104.

17. Atamni Fahim. Single implant procedure with local sinus lifting in one stage procedure. În:  Anale știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2006, vol. 4, p. 375-378.

18. Oxana B., Atamni Fahim, Topalo V. Some radiographic aspects of the maxillary sinus. În: Anale știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2006, vol. 4, p. 406-410.

19. Atamni Fahim. Internal sinus lift without graft material combined with implant placement.  În: Anale știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2007, vol. 4, p. 416-419.

20. Atamni Fahim. Pterygomaxillary implants as an alternative approach for fixed rehabilitation  of the atrophic maxilla. În: Anale știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2007, vol. 4, p. 419-422.

21. Atamni Fahim. Tilted implants as an alternative treatment to sinus lift. În: Anale știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2009, vol. 4, p. 490-494.

22. Atamni Fahim. Short implants as an alternative to lateral sinus lift. În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 2009, vol. 4, p. 494-499.

23. Topalo V., Atamni Fahim, Sirbu D. The elevation of the maxillary sinus floor through crestal approach with simultaneous insertion of endosseous dental implants. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2009, vol. 1, nr. 10, p. 36-40.

24. Atamni Fahim. Properties of dental implantation in the posterior maxilla. În: Anale  știinţifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”. Chişinău, 2013, vol. 4, p. 449-465.

25. Topalo V., Atamni F., Chele N. et al. Evaluarea la distanța de 3 ani a osului periimplantar la instalarea implantelor dentare prin metodă miniinvazivă de elevație transcrestală a planșeului sinusului maxilar. În: Medical Journal of Health Sciences. Chișinău, 2016, vol.10, nr. 4, p. 17-39.

Articole în culegeri ştiinţifice naționale:

26. Atamni F. Complications and risk factors for implant failure. În: Culegere de lucrări științifice consacrată aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului stomatologic municipal. Chisinau, 2005, p. 67-68.

27. Atamni F. Sinus elevation with xenograph (Bio-oss) in advanced posterior maxillary atrophy. În: Culegere de lucrări științifice consacrată aniversării a 60 ani de la fondarea Centrului stomatologic municipal. Chisinau, 2005, p. 75-78.

Teze la forumurile științifice internaționale (peste hotare):

28. Topalo V., Atamni Fahim, Palarie V., et al. Flapless transalveolar osteotome sinus floor elevation with simultaneous implantation without graft material: secondry implant stability. EAO 18th Annual Scientific Meeting. In: Clinical Oral Implants Research. Monaco, 2009, vol. 20, no. 9, p. 978. IF-2.812.

29. Atamni Fahim, Topalo V. Flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation intrasinusal bone formation. EAO 20th Annual Scientific Meeting. In: Clinical Oral Implants Research. Athens, Greece, 2011, vol. 22, nr. 9, p. 917. IF-2.812.

30. Atamni Fahim, Atamni M, Atamni M. Palatal positioning of implants severely resorbed posterior maxillae. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). Bucharest, Romania, 2011, p.118.

31. Topalo V., Atamni Fahim. Short dental implants in the maxillar sinus floor transcrestal elevation. In: 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). București, Romania, 2011, p. 119-120.

32. Atamni Fahim, Topalo V., Mostovei A., Chele N., Gumeniuc A. Flapless and graftless  transcrestal sinus floor elevation – one step placement of two-stage dental implants. The 22nd Annual Scientific Meeting of the EAO. In: Clinical Oral Implant Research. Dublin, Ireland, 2013, vol. 24, nr. 9, p. 105-106. IF-3,433.

33. Topalo V., Mostovei A., Atamni Fahim, et al. Intra-sinus bone evolution around implants placed using Flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 3 years follow- up. The 23nd Annual Scientific Meeting EAO. In: Clinical Oral Implant Reserch. Rome, Italy, 2014, vol. 25 (Suppl.10), p.374. IF-3,433.

34. Mostovei A., Topalo V., Chele N., Sirbu D., Atamni Fahim, Gumeniuc A., Mostovei M. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-up. The 24nd Annual Scientific Meeting of the EAO. In: Clinical Oral Implant Research. Stockholm, Sweden, 2015, vol. 26, Suppl. 12, p. 175. IF-3,433.

35. Topalo V., Mostovei A., Chele N., Atamni Fahim, Sirbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using Flapless and graftless transcrestal sinus floor elevation: 5 years follow-up. The 25nd Scientific Meeting EAO. In: Clinical Oral Implant Research. Paris, France, 2016, vol. 27 (13), p. 231. IF-3,433.

36. Dabija I., Chele N., Topalo V., Mostovei A., Atamni F. Endo-sinus bone gain in case of lateral sinus floor elevation with immediate implant placement without grafting material. The 25nd Scientific Meeting EAO. In: Clinical Oral Implant Research. Paris, France, 2016, vol. 27 (13), p. 230. IF-3,433.

Brevete de invenţii:

37. Topalo V., Atamni F. Metodă de implantare dentara prin access transalveolar cu elevarea planseului sinusului maxilar. Nr. 91. 2009.10.31. BOPI nr. 10/2009. Republica Moldova.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Instalarea în două şedinţe chirurgicale a implantelor dentare endoosoase prin acces crestal fără decolarea lambourilor mucoperiostale, fără grefarea sinusului maxilar şi fără condensarea osului rezidual subantral are următoarele avantaje:

1. Este miniinvazivă şi uşor suportată de către pacienţi;

2. Induce osteogeneza cu formarea osului intrasinuzal periimplantar fără utilizarea materialelor de augmentare;

3. Asigură integrarea implantelor;

4. Osul intrasinuzal periimplantar nou format se maturizează şi contribue la reabilitarea precoce a pacienţilor;

5. După punerea implantelor în funcţie osul periimplantar sub influenţa forţelor msticatorii şi a presiunii sporite a aerului din sinusul maxilar activ se modelează/remodelează.

6. Instalarea implantelor dentare într-o şedinţă chirurgicală, conform metodei elaborate, asigură formarea precoce a inelului gingivo-implantar matur scurtând durata tratamentului.

7. Implantele scurte (8 mm), instalate conform metodelor elaborate, obţin stabilitate (primară şi biologică) şi pot fi utilizate cu succes în tratamentul edentaţiilor unudentare în sectoarele posterioare atrofiate ale maxilei.

8. Implantele instalate în osul rezidual subantral care are înălţime de 3,0–4,9 mm şi corticale (planşeul sinusului maxilar, corticala apofizei alveolare) pronunţate obţin stabilitate primară şi pot fi aplicate simultan cu grefarea sinusului maxilar.

Sumarul compartimentelor tezei: Lucrarea este expusă pe 259 pagini tehnoredactate, conform cerințelor: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 298 surse bibliografice, 6 anexe, 231pagini text de bază, 90 figuri, 53 tabele.

Principalele rezultate obţinute: În urma analizei și comparației rezultatelor obținute atât între grupuri cât și în interiorul lor, a fost demonstrată viabilitatea și avantajele metodei elaborate, au fost evidențiați factorii ce influențează resorbția osului cortical și intrasinusal periimplantar și interacțiunea dintre ei. În reabilitarea persoanelor cu edentații în sectoarele posterioare ale maxilei, la care înălțimea osului rezidual subantral este de 4-8mm, de rând cu elevația planșeului SM prin acces lateral, implantele dentare cu succes pot fi instalate prin sinus lift crestal, fără decolarea lambourilor mucoperiostale, fără utilizarea materialelor de augmentare și fără condensarea laterală a osului disponibil, astfel micșorînd morbiditatea, timpul și costul tratamentului.