Marian Arion – susținerea tezei de doctor în științe medicale

joi, 27 aprilie 2017

Pretendent: Arion Marian

 

Conducător ştiinţific:

Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Consultant ştiinţific:

Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.324.01-02

Tema tezei: „Imagistica comparată a anevrismelor poligonului Willis

Specialitatea: 324.01 – Radiologie si Imagistica

Data: 26 Mai 2017

Ora: 12:00

Local:  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

 

Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Gavriliuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific:

Malîga Oxana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Membrii Consiliului Ştiinţific Specializat:

Codreanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar

Timirgaz Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Marga Simion, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Orlov Mihail, doctor habilitat în științe medicale (Ucraina)

Bîrsăşteanu Florin, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar (România)

 

Referenți oficiali:

Condrea Silviu, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Poeată Ion, doctor în științe medicale, profesor universitar (România)

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei.

1. Arion Marian. Diagnosticul şi managementul anevrismului arterial intracerebral.Curierul Medical. 2015, nr. 1, p. 32-40. Categoria B.

2. Arion Marian. Anevrismul arterial intracranian. I. Epidemiologia, clasificarea, caracteristica morfologică, localizarea şi tabloul clinic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4, p. 246-252. Categoria B.

3. Arion Marian. Anevrismul arterial intracranian. II. Tehnici de diagnostic şi tratament. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 4, p. 252-258. Categoria B.

4. Chicu Cristina, Pascal Oleg, Cicala Alexandra, Dimitraş Stela, Feodorovici Angela, Arion Marian. Disecţia arterei vertebrale la adultul tînăr (caz clinic şi revista literaturii). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 1, p. 25-29. Categoria B.

5. Gavriliuc Mihail, Arion Marian, Pleşcan Tatiana. Computerized tomography angiography contrast extravasation (“spot sign”) in primary acute intracerebral hemorrhage. (caz clinic) Buletinul Academiei de Ştiinte a Moldovei. Stiinte Medicale. 2014, nr. 4, p. 348-353. Categoria B.

6. Morozan Alexandra, Arion Marian. Rolul ecografiei doppler-duplex în diagnosticul precoce al bolii ocluzive carotidiene. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2008, nr. 5, p. 322-323. Categoria B.

7. Marian Arion, Vladimir Gura, Valeria Sajin,Gabriela Buruian, Iulia Bernaz, Natalia Rotaru. Anevrisme cerebral. Evaluation comparative des methodes de diagnostic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2007, no. 5, p. 244-249. Categoria B.

8. Arion Marian, Pleşcan Tatiana. Maladiile cerebrale diagnosticate la angiografia prin tomografie computerizată. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 4, p. 137- 141. Categoria B.

9. Arion Marian. Reconfigurarea volumetrică tridimensională în estimarea anevrismelor poligonului Willis. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 4, p. 142-146. Categoria B.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:

10. Андронаки В., Запухлых Гр., Сафта Р., Галярский В., Арион М., Ангел А., Кирица В.Использование супраорбитального “ keyhole” доступа в лечении супратенториальных аневризм.В: Материалы IV Всероссийский съезд нейрохирургов, Москва, Россия, 2006, с. 246. Raport.

Rezumatul tezei

Problematica abordată constă în aprecierea eficienţei procedeelor angiografiei prin tomografie computerizată (datele primare axiale, analiza prin proiecţie de intensitate maximă şi reconstrucţie tridimensională) în diagnosticul anevrismelor poligonului Willis.

Conținutul de bază al tezei. Teza de doctorat este bine concepută, clar prezentată, dovedind rigoare științifică. Lucrarea conține compartimentele obligatorii prevăzute de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare și este expusă tradițional pe 141 de pagini de text electronic, constă din  introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză și indice bibliografic cu 178 de referințe. Teza de doctorat include 24 de figuri, 6 tabele, 5 formule statistice și 5 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice, inclusiv   3 publicații fără coautor și 3 publicații în ediții recenzate.

Principalele rezultate obținute. Rezultatele acestui studiu au extins cunoştinţele existente în domeniu și au fost valorificate în baza unui lot din 100 de pacienţi cu anevrism intracranian, supuşi tratamentului neurochirurgical, s-a calculat sensibilitatea şi specificitatea procedeelor angiografiei prin tomografie computerizată (datele primare axiale, analiza prin proiecţie de intensitate maximă şi reconstrucţie tridimensională). Pentru vizualizarea anevrismului datele primare axiale au o sensibilitate de 96,4%, MIP şi RV-3D –100%, respectiv. Pentru detectarea formei saculare şi aprecierea complexităţii configuraţiei datele primare axiale au o sensibilitate de 25,2% şi o specificitate de 80%, respectiv, MIP – 89,6% şi 100%, RV-3D – 100% şi 100%. Respectiv, pentru vizualizarea vazospasmului 1,2% şi 100%, 94% şi 100%, 97,6% şi 100%, pentru vizualizarea calcificatelor – 60% şi 100%, 80% şi 100%, 40% şi 100%, pentru vizualizarea contactului anevrismului cu structurile osoase – 23,1% şi 100%, 59% şi 90,2%, 56,4% şi 91,8%, pentru vizualizarea contactului anevrismului cu structurile vasculare adiacente – 30,2% şi 100%, 69,8% şi 100%, 90,7% şi 100%, pentru vizualizarea contactului anevrismului cu sinusul cavernos – 87,5% şi 100%, 75% şi 100%, 16,7% şi 100%, pentru vizualizarea HSA – 92,6% şi 100%, 5,3% şi 100%, 1,1% şi 100%, pentru vizualizarea sectoarelor AVC – 93,3% şi 100%, 5% şi 100%, 0% şi 100%, pentru vizualizarea structurilor mici vasculare intracraniene în cazul prezenţei artefactelor de la clipsul metalic – 6,2% şi 100%, 46,5% şi 100%, 63,9% şi 100%, pentru vizualizarea trombozei parţiale a sacului anevrismal – 22,2% şi 100%, 55,6% şi 100%, 0% şi 100%.

Am utilizat rezultatele obţinute şi experienţa acumulată pentru elaborarea unui algoritm de analiză detaliată multilaterală a datelor imagistice ale AngioCT la pacienţii cu anevrism intracranian – date necesare pentru stabilirea diagnosticului, caracteristica completă a tuturor parametrilor pentru selectarea tacticii de tratament şi planificarea virtuală a intervenţiei chirurgicale.