Seminar ştiinţific de profil, 24.05.2017, ora 14:00

vineri, 28 aprilie 2017

În data de 24.05.2017, ora 14:00 în incinta Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală a USMF „Nicolae Testemițanu” și secției de urologie a SCR (str. Testemițanu, 29), va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 321. Medicină generală, specialitatea: 321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22. Urologie și andrologie

 

Ordinea de zi:

Discutarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a competitorului Ghicavîi Vitalii,  dr. şt. med., conf. univ., cu tema „Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicale” specialitatea 321.22 Urologie şi andrologie.

Consultant științific:

Adrian Tănase, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

 

Referenți oficiali:

Bernic Jana, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

Ceban Emil, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

Vișneschi Anatolie, doctor habilitat în ştiințe medicale, conferențiar universitar

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM,

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Guţu Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretarul Seminarului ştiinţific de profil:

Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician  AȘM