Seminar științific de profil, 26.04.2017, ora 14:00

joi, 13 aprilie 2017

În data de 26.04.2017, ora 14:00, în incinta Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică (IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321 Medicină generală, specialitatea de va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea 321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22.Urologie și andrologie.

 

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a competitorului Boian Veaceslav pe tema „Managementul diagnostico-curativ în maladia Hirschsprung la nou-născuți și sugari” (specialitatea: 321.14. – Chirurgie pediatrică).

 

Conducător ştiinţific:

Gudumac Eva, ddoctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar,  academician  AȘM

 

Referenţi oficiali:

Bendelic Valentin, doctor în ştiințe medicale, conferențiar universitar 

Bernic Jana, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar 

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Guţu Eugen, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar 

 

Secretarul Seminarului ştiinţific de profil:

Gudumac Eva, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar, academician  AȘM,