Rodica Bîlba – susținerea tezei de doctor în științe medicale

miercuri, 26 octombrie 2016

Pretendent: Rodica Bîlba

 

Conducător:

Bendelic Eugeniu, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar

 

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.321.17 -03

Tema tezei:Eficientizarea tratamentului şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate”

Specialitatea:  321.17 – Oftalmologie

Data:  24.11.2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

 

Consiliului Științific Specializat:

Președinte:

Cușnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific: 

Jeru Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Lacusta Victor,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM

Șaptefrați Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Dumbrăveanu Lilia , doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Ghidirimschi Tatiana , doctor în științe medicale, profesor cercetător

Ceban Cornelia, doctor în științe medicale

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Bilba R. The control of myopia with physiotherpy in complex with corneal refractive herapy. In: Proceedings of the 5th edition of EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation. Iaşi, România, p. 199 – 202.
  2. Bîlba R. Refractive therapy: history and perspectives. În: Curierul medical. 2014;57(4):79-85. ISSN 1857-0666. Categoria B.
  3. Bîlba R. The efficiency of refractive therapy in stopping low and medium degree myopia progression. În: Curierul medical. 2014;57(5):42-56. Categoria B.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Miopia este una dintre cele mai des întîlnite tulburări oculare, incidenţa şi prevalenţa ei fiind în creştere pe întregul glob. Progresarea miopiei poate duce la modificări ireversibile ale globului ocular, soldate cu pierderea vederii. Astfel apare necesitatea de a elabora noi metode de tratament şi profilaxie a progresării ei.

Conținutul de bază al tezei: Lucrarea conţine 139 pagini dactilografice şi include: introducere, cercetarea situației în domeniu, material şi metode, 2 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, concluzii generale, recomandări practice; bibliografie, care citează 208 surse literare, 12 anexe. Materialul ilustrativ: 13 tabele şi 65 figuri.

Principalele rezultate obținute: S-au determinat particularităţile evoluţiei valorii sferoechivalentului şi a lungimii axei anteropostrioare a globului ocular în dependenţă de tratamentul aplicat, gradul miopiei, vîrstă şi factorul familial. S-a identificat cea mai eficientă metodă terapeutică în tratamentul și profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate dintre cele utilizate în studiu (fizioterapia, terapia refractivă și tratamentul combinat), ceea ce a permis elaborarea algoritmului de selectare a metodei de tratament în funcție de gradul miopiei, vîrstă și factorul familial. Pentru aprecierea influenței tratamentului aplicat asupra calității vieții a fost utilizat chestionarul NEI RQL-42, fiind comparate răspunsurile cu referință la corecția optică și terapia refractivă.