Irina Vrabii – susținerea tezei de doctor în științe medicale

miercuri, 26 octombrie 2016

 

Pretendent: Irina Vrabii

 

Conducător: Bendelic Eugeniu, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.321.17 – 03

Tema tezei: ”Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei lasik cu formarea unui lambou ultrafin”

Specialitatea:  321.17 – Oftalmologie

Data:  24.11.2016

Ora: 16:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Vrabii I. Laser in situ keratomileusis   with ultra-thin corneal flaps in  myopia. In: Proceedings of the 5th edition of EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation. Iaşi, România, p. 203 – 208.
  2. Vrabii I. Correction of myopia using LASIK: review of the present state. În: Curierul medical. Chișinău, 2014, nr. 57(4), p.85-90. Categoria B.
  3. Vrabii I. Analiza rezultatelor intervenției LASIK cu formarea lamboului ultrafin la pacienţii cu grosimea corneei sub 500 microni. În: Curierul medical. Chișinău, 2014, nr. 57(5) ), p.61-71.  Categoria B.

 

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată: În prezent, operaţia Laser in Situ Keratomileusis (LASIK) este foarte răspândită în practica clinică, datorită avantajelor bine cunoscute. Totodată literatura de specialitate nu prezintă suficiente informaţii referitor la corecţia miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu formarea unui lambou ultrafin, în special în cazurile cu cornee subțire. Astfel apare necesitatea de a elabora un algoritm optim de corecţie a miopiei şi astigmatismului miopic, luînd în consideraţie grosimea corneei, volumul de ablație a ţesutului cornean, diametrul zonei de ablaţie, gradul miopiei.

 

Conținutul de bază al tezei: Lucrarea conţine 121 pagini dactilografice şi include: introducere, cercetarea situației în domeniu, material şi metode, 2 capitole cu rezultatele cercetărilor proprii, concluzii generale, recomandări practice; bibliografie, care citează 206 surse literare, 16 anexe. Materialul ilustrativ: 15 tabele şi 49 figuri.

 

Principalele rezultate obținute: S-au determinat particularităţile evoluției sferoechivalentului în funcție de metoda chirurgicală aplicată, gradul miopiei, grosimea inițială și keratometria corneei. Au fost apreciate şi demonstrate inofensivitatea, avantajele şi eficienţa metodei de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu lambou ultrafin, în special la pacienții cu cornee subțire şi efectul benefic asupra calităţii vieţii.