Irina Tcaci – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

joi, 13 octombrie 2016

 

Pretendent: Irina Tcaci

 

Conducător științific: Anatolie Vișnevschi, dr. hab. șt. med., conf.  univ.

Consultant științific: Gheorghe Mușet, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ.

Consiliului științific specializat: D 50.324.03-02

Tema tezei: ”Corelații clinico-biochimice în procesul de îmbătrânire a pielii”

Specialitatea: 324.03. Diagnostic de laborator.

Data: 26 octombrie 2016.

Ora: 14:00

 

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD 2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

- Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil:

1. Tcaci Irina. Îmbătrînirea pielii. 1. Caracteristica clinică, morfologică, histologică și biochimică. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2012, nr. 4 (36), p. 278-283. Categoria B. ISSN 1857-0011.

2. Tcaci Irina. Îmbătrînirea pielii. 2. Modificările structurale, morfologice și fiziologice în straturile pielii îmbătrînite. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2012, nr. 4, 36 p. 284-289. Categoria B. ISSN 1857-0011

3. Tcaci Irina. Îmbătrînirea pielii. 3. Profilaxia și tratamentul. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău  2013, nr. 1(37), p. 183-190. Categoria B. ISSN 1857-0011

4. Tcaci Irina. Îmbătrînirea pielii. 4. Stresul oxidativ, peroxidarea lipidelor și sistemul antioxidant. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2013, nr. 1(37), p. 178-183. Categoria B. ISSN 1857-0011

5. Vișnevschi A., Tcaci Irina, Chișlaru L. Manifestările clinice la pacienții cu modificări cutanate cronologice. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2013, nr. 2 (38), p. 211-215. Categoria B. ISSN 1857-0011

6. Tcaci Irina. Eficiența tratamentului complex tradițional și a includerii în schemele de tratament a pielii îmbătrînite a acidului hialuronic. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2013, nr. 2 (38), p. 206-2011. Categoria B. ISSN 1857-0011

7. Vișnevschi A., Tcaci Irina, Chișlaru L. Manifestările biochimice ale modificărilor cronologice cutanate în funcție de vîrstă. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2013, nr. 4 (40) , p. 293-297. Categoria B. ISSN 1857-0011

8. Tcaci Irina. Dinamica indicatoarelor de peroxidare a lipidelor, enzimelor sistemului antioxidant și enzimelor lizozomale în funcție de tratamentul modificărilor cronologice cutanate. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău 2013, nr. 4 (40), p. 288-293. Categoria B. ISSN 1857-0011

- Teze la foruri științifice cu participare internațională:

1. Irina Tcaci, Gh. Mușet, M.Bețiu. Factorii de mediu implicați în îmbătrînirea cutanata. În: Conferința națională de dermatologie cu participare internaționala. Sinaia, Romania, 2007, vol.52, nr.2 Supliment 1, p.120. ISSN 1220-3734.

2.  Tcaci Irina, Vișnevschi Anatolie. Impactul stresului oxidativ asupra procesului de îmbătrânire a pielii. În: Conferința de Dermatologie zilele ”Gh. Nastase”, Iași, România, 2016, volum de rezumate, p.108.

3. Ткач Ирина. Некоторые аспекты клинической практики по применению ботулотоксина типа А в эстетической косметологии. În: Curierul medical. Chișinău 2016, vol.59, nr. 3, p. 41-42.

 

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată: Evaluarea manifestărilor clinice cutanate iminente procesului de îmbătrânire a pielii, marcherilor stresului oxidativ, matricei extracelulare proteice și activității enzimelor lizozomale la femeile cu diferite categorii de vârstă, precum și a efectelor inerente suplinirii tratamentului standard cu acid hialuronic.

 

Conținutul de bază al tezei: Lucrarea este expusă pe 128 de pagini text de bază și include: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi bibliografie  cu 223 de titluri,  42 de figuri, 8 tabele și 2 formule.

 

Principalele rezultate obținute: Concomitent cu vârsta pacienților s-a estimat o creștere  statistic semnificativă în serul sanguin a nivelului hidroperoxizilor timpurii (f. hexan), hidroperoxizilor intermediari (f. hexan),  ceruloplasminei, GST, hidroxiprolinei, β-galactozidazei și  dialdehidei malonice. Nivelul hidroperoxizilor timpurii (f. hexan), hidroperoxizilor intermediari (f. hexan), ceruloplasminei, GST, hidroxiprolinei, β-galactozidazei și a dialdehidei malonice  corelează cu manifestările clinice cutanate. Ameliorarea estetică a pielii cu modificări cronologice este semnificativ mai eficientă după administrarea tratamentului tradițional, suplimentat cu acid hialuronic.  Concomitent cu vârsta crește frecvența și gravitatea modificărilor cutanate și biochimice și se reduce eficiența tratamentului administrat, îndeosebi în cazul tratamentului tradițional.