Vasile Botnari – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

marţi, 11 octombrie 2016

 

Pretendent: Vasile Botnari

 

Conducător ştiinţific: Emil Ceban, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală

Consiliul ştiinţific specializat: D 50-321.22-03

Tema tezei: „Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali”

Specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie

Data: 19.10.2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Botnari V. Rolul litotriţiei extracorporeale cu unde de şoc ESWL în tratamentul calculilor renali. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău 2011, 3(31), 130-134.
  2. Ceban E.; Botnari V., Tănase A.; Bradu A. Rolul nefrolitotomiei percutanate în tratamentul litiazeirenale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr.1. Chişinău 2012, (33), 285-290.
  1. Botnari V., Ceban E., Galescu A., Tănase A. Metodologia aplicării nefrolitotomiei percutane în chirurgia rinichiului litiazic. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  „Nicolae Testemiţanu”. Zilele Universităţii consacrate celor 65 ani, 13-15 octombrie. Ediţia XI. Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău, 2010, p. 128-133.
  1. Ceban E., Galescu A., Botnari V., Ghicavîi V., Tănase D., Tuchila V., Scutelnic G. Canephron n în terapia complexă a litiazei urinare. Arta Medica. 2011, nr. 2 (45), 66-68, ISSN 1810-1852.
  2. Botnari V., Ceban E., Galescu A., Tanase A., Cerlat A. Tratamentul chirugical a calculilor bazinetali prin pielolitotomie. Arta Medica. 2011, nr. 2 (45), 69-71.
  3. Galescu A., Oprea A., Ceban E., Lupaşco C., Botnari V. Experienţa Clinicii de Urologie în tratamentul litiazei urinare cu litotriptor Modulith SLK, Storz-Medical. Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”. Ediţia XII-a Probleme clinico-chirurgicale, vol.4. Zilele USMF „NicolaeTestemiţanu”, 17-19 octombrie 2012.
  4. Ceban E., Banov P., Botnari V., Galescu A., Tănase D. Oxidative stress and antioxidant system indices in stone recurrence prediction in patients with urolithiasis. 4-th Istanbul Urolithiasis Days, Istanbul, Turcia, decembrie 2015.
  5. Botnari V., Utilizarea Clasificării Clavien-Dindo în analiza comparativă a complicațiilor postoperatorii după tratamentul calculilor renali prin nefrolitotomie percutanată sau pielolitotmie: studiu descriptiv, retrospectiv, pe serie de cazuri. În Moldovan Journal of Health Sciences. 2015; 6 (4):41-49.

 

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată: Ameliorarea rezultatelor tratamentului diferenţiat al pacienţilor cu calculi bazinetali în baza studiului ESWL, nefrolitotomiei percutanate şi pielolitotomiei.

 

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea este expusă pe 145 pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi bibliografie cu 185 de referinţe, include 34 de figuri, 6 tabele, 6 formule şi 2 anexe.

 

Principalele rezultate obţinute: ESWL este metoda de primă intenţie de tratament a litiazei bazinetale cu o rată de ”stone-free” de 92,7%, aplicabilă la pacienţii cu calculi cu dimensiunile mai mici de 2 cm. Rata scăzută a complicaţiilor ne permite utilizarea ESWL la pacienţii cu boli asociate grave şi cu contraindicaţii pentru NLP şi pielolitotomie. Eficacitatea procedurii şi frecvenţa complicaţiilor depind de dimensiunile, localizarea calculilor, vârsta pacienţilor, prezenţa dereglărilor urodinamice şi de prezenţa co-morbidităţilor. Pielolitotomia este o metodă efectivă de tratament a litiazei bazinetale cu o rată de ”stone-free” de 93,5%, are o aplicabilitate crescută în calculii renali masivi, infecţioşi, în litiaza recidivantă, în anomaliile renale sau în cazurile când nu sunt implementate metodele urologice minim-invazive de tratament a LR. NLP este o metodă minim-invazivă de tratament cu o rată de ”stone-free” mai mică, comparativ cu pielolitotomia (86,1% şi 93,5%, respectiv), dar cu complicaţii mai puţine, cu o durată mai mică de spitalizare, cu posibilitatea aplicării repetate a metodei. Rezultatele şi complicaţiile metodei sunt influenţate de dimensiunile calculilor, nivelele creatininei şi ureei serice, de scorul SAS preoperator şi prezenţa afecţiunilor asociate.