Cezara Andronachi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

joi, 6 octombrie 2016

 

Pretendent: Cezara Andronachi

 

Conducător ştiinţific: Alexandru Sandul, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ.

Consultant ştiinţific: Liliana Groppa, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ.

Tema tezei: „Amigdalita cronică cu sindrom articular (aspecte evolutive, imunogenetice și de tratament)”

Specialitatea: 321.16  Otorinolaringologie

Data: 16 noiembrie 2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

Ideile de suport ale studiului au fost relatate în 8 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori şi 5 în ediţii recenzate.

 

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată: Studiul corelației între dereglările imunologice locale și procesele imune sistemice, între dereglările imunologice locale și manifestările reacţiei imunitare în zona unui proces inflamator izolat este actual și necesar. Aceste rezultate completează viziunea patogeniei amigdalitei cronice, argumentează necesitatea și definitivează tratamentul patogenic, formînd un pronostic just. În studiul actual au fost stabilite criteriile de tratament ale amigdalitei cronice decompensate în dependenţă de analiza imunogenetică, s-a efectuat analiza comparativă a evoluţiei şi pronosticului pacienţilor după tratamentul conservativ şi chirurgical al amigdalitei cronice decompensate.

 

Conținutul de bază al tezei: Teza constă din: adnotare, lista  abrevierilor, cuprins, introducere, sinteza bibliografică, obiecte și metode, rezultatele cercetărilor, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie, anexe. Teza este expusă pe 126 pagini de text imprimat, constă din  introducere, 3 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 217 referinţe, include 29 de figuri, 8 tabele, 5 formule și 1 anexă.

 

Principalele rezultate obținute: Rezultatele acestui studiu au extins cunoştinţele existente în domeniul și au fost valorificate indicațiile tratamentului conservativ și chirurgical în baza statusului clinico-paraclinic și imunogenetic (antigenii HLA clasa IA, IB) la pacienții cu AC decompensată și sindrom articular, astfel, la depistarea factorilor imunogenetici HLA din clasa A (HLA-A10, HLA-A17, HLA-A18, HLA-A21, HLA-A27, HLA-A33, HLA-A36) şi HLA din clasa B  (HLA-B12, HLA-B13, HLA-B16, HLA-B21, HLA-B22, HLA-B41, HLA-B49, HLA-B50, HLA-B54, HLA-B58, HLA-B61, HLA-B62), pacienţilor cu amigdalită cronică decompensată cu sindrom articular se recomandă tratament conservator, în schimb, la depistarea factorilor imunogenetici HLA din clasa A (HLA-A2, HLA-A11, HLA-A24, HLA-A28) şi HLA din clasa B (HLA-B18, HLA-B35, HLA-B44, HLA-BY), pentru a preîntîmpina evoluţia clinică nefavorabilă a amigdalitei cronice decompensate cu sindrom articular, se recomandă de a recurge la tratament chirurgical.