Iana Baranețchi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

miercuri, 25 mai 2016

Pretendent:  Iana Baranețchi

Conducător științific: Viorel Priscari, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, Om Emerit

Consiliul ştiinţific specializat: D 50 331.01 – 01 – Epidemiologie

Tema tezei: „Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie”

Specialitatea: 331.01 – Epidemiologie

Data:  22 iunie 2016

Ora:  14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de Conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

 

Principalele  publicaţii  ştiinţifice  la  tema  tezei  ale  autorului:

  1. Присакарь В.И., Баранецкая Я.А. Эпидемиология  внутрибольничных гнойно-септических инфекций и факторы риска в травматологических стационарах множественных травм. B: Медицинский альманах. Нижний Новгород, Россия, 2012, № 3 (22), с. 104-106. ISSN: 616.94-036.22:614.211.616.001.
  2. Prisacari Viorel, Baranețchi Iana. Particularități epidemiologice în infecțiile nosocomiale de profil ortopedie și traumatologie. Bacteriologia Virusologia Parazitologia Epidemiologia. În: A VII-a conferință națională de microbiologie și epidemiologie. Provocari actuale în diagnosticul și epidemiologia bolilor transmisibile și netransmisibile cu impact asupra sănătății publice. București, România, 2014, vol. 59, p. 19. ISSN 1220-3696.
  3. В. И. Присакарь, Я. А. Баранецкая. Проблема распространения и факторы риска гнойно-септических инфекций в стационарах травматологического и ортопедического профиля. B: Журнал МедиАль, № 3 (17) ноябрь 2015, c. 80. ISSN 2225-0026, (www.mediall-journal.ru).

4. Baraneţchi Iana. Particularităţi epidemiologice în infecţiile septico-purulente nosocomiale în staţionarele traumatologice cu profil „Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare”. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, ed. A XIV –a. Chișinau,  2013, vol. 2, p. 19-30. ISSN: 1857-1719. Categoria C

5. Prisacari Viorel, Baranețchi Iana. Studiu asupra epidemiologiei infecțiilor septico-purulente nosocomiale în secția de traume multiple. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, ed. a XII-a. Chișinau, 2011, vol. 2, p.12-19. ISSN: 1857-1719. Categoria C

6. Prisacari Viorel, Baraneţchi Iana. Aspecte epidemiologice privind infecţiile septicopurulente la pacienţii cu „Patologie a coloanei vertebrale”. În: Curierul medical. Chișinău, 2013, vol. 56, nr. 5, p. 155-161. ISSN : 1857-0666. Categoria B

 

 

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată:

Infecţiile nosocomiale (IN) inclusiv, infecţiile septico – purulente nosocomiale (ISPN), ocupă un loc deosebit în patologia umană și tot mai evident devin o problemă medicală, socială şi economică, determinată de frecvenţa lor sporită și consecințele grave ce contribuie la sporirea valorii tratamentului, pagubelor economice, morale și sociale și sunt considerate în prezet o problemă majoră de sănătate a populației pentru toate instituțiile de asistență medicală. Așadar, o problemă actuală în supravegherea epidemiologică a infecției septico-purulente nosocomiale rămâne de a fi determinarea incidenței reale a îmbolnăvirilor prin infecții septico-purulente nosocomiale, studierea particularităților epidemiologice și a factorilor de risc în funcție de profilul staționarului, cât și utilizarea rațională a preparatelor antibacteriene în tratamentul și profilaxia infecțiilor septico-purulente nosocomiale ca măsură importantă în controlul acestei patologii.

 

2. Conţinutul de bază al tezei:

 

Lucrarea este expusă pe 112 pagini, include 37 figuri, 33 tabele, 2 anexe; constă din următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, 179 referințe bibliografice, rezultatele fiind reflectate în 12 publicații.

 

3. Principalele rezultate obținute:

    Incidența reală prin ISPN în staționarele de profil Traumatologie şi Ortopedie este de 14,75 ori mai mare în comparație cu cea înregistrată oficial. Ca factori de risc în dezvoltarea ISPN de profil traumatologic pot fi considerați: diagnosticul de bază, vârsta înaintată a pacientului, prezența patologiilor concomitente, spitalizarea în mod de urgență, nivelul de agresiune al tehnologiilor medicale (modul chirurgical de tratament, tipul operației, intervențiile chirurgicale multiple și de lungă durată), cât și de alte condiții în procesul de reabilitare postoperatorie (durata de aflare în staționarul de reabilitare și terapie intensivă, frecvența pansamentelor). Tratamentul cu antibiotice a pacienților cu ISPN nu este efectuat rațional. Astfel, 79,19% din pacienți cu complicații septico-purulente nosocomiale au primit antibiotice fără scontarea antibiogramei, fiind tratați în mod empiric. Durata aflării pacienților în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie constituie în medie 10,78 zile la cei fără complicații postoperatorii și 18,64 zile la cei cu complicații postoperatorii septico-purulente.