Concurs tematic în domeniul standardizării „Bune practici privind implementarea standardelor”

miercuri, 30 martie 2016

Institutul Naţional de Standartizare (INS) în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP), organizează  concursul tematic „Bune practici privind implementarea standardelor”. Concursul are drept scop sporirea gradului de conştientizare a importanţei standardelor în promovarea dezvoltării economice sigure şi durabile, precum şi încurajarea studenţilor de a studia subiectul standardizarea, dar şi de a se implica în activitatea de standartizare.

            Condiţiile de participare la concurs includ:

-          elaborarea unei cercetări,

-          referat,

-        studiu de caz în care să demonstreze beneficiile obţinute în urma implementării standardelor europene şi internaţionale de către o întreprindere din Republica Moldova.  

     Domeniile propuse spre cercetare sunt:

-          construcţii,

-          inginerie electrică,

-          energetică,

-          alimentaţie publică,

-          industria textilelor,

-          agricultură,

-          merceologie,

-          medicină

-          asigurarea calităţii

precum şi alte domenii relevante la solicitarea participanţilor.

            La concurs pot participa studenţii (de la ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat) şi elevii/studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar.

            Detalii cu privire la structura lucrării şi conţinutul acesteia, precum şi criteriile de evaluare, pot fi vizualizate pe site-ul INS www.standard.md.

            Participanţii care vor ocupa un loc premiant, vor obţine un certificat eliberat de INS şi ANACIP, care va confirma gradul obţinut, precum şi un premiu bănesc.          

            Lucrările vor fi publicate  pe paginile web oficiale ale INS şi ANACIP, şi difuzate prin alte mijloce de comunicare.

            Evenimentul va avea loc în luna mai anul curent. Data limită de înregistrare – 15 mai 2016.

            Înregistrarea o puteţi face la numărul de telefon  022 905 325 sau la adresa de e-mail aurica.butnari@standard.md.