Concursul pentru admiterea la studii superioare de doctorat: Turul II

joi, 17 decembrie 2015

Școala doctorală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, organizată în Consorțiu cu Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Spitalul Clinic Republican, anunţă turul II al concursului pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studii 2015-2016, în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1100 din 19 noiembrie 2015.

 

Admiterea se va efectua pe locurile bugetare cu frecvență, neacoperite în I-ul tur, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Hotărârii Guvernului nr. 453 din 24.07.2015 „Privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2015-2016” şi Hotărârii Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 „Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

 

Pentru participarea în turul II al concursului de admitere la studii superioare de doctorat, candidaţii vor depune cerere  pentru locurile bugetare cu frecvență neacoperite în I-ul tur.

 

Candidaţii vor depune cererea personal în perioada 17-18 decembrie 2015, la Şcoala doctorală a USMF „Nicolae Testemiţanu” (Blocul didactic central, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et. 2, bir. 214).

 

Mai multe informații la nr. de tel.: 022 205 142, 022 242 322.