În atenția rezidenților, secundarilor clinici și doctoranzilor din anul I

marţi, 15 decembrie 2015

Rezidenții, secundarii clinici și doctoranzii cu frecvență la zi, înmatriculați în anul I de studii, sunt rugați să se apropie la Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă pentru a completa o cerere privind eliberarea cardului bancar (necesar pentru transferul/primirea bursei).

Beneficiarii trebuie să se prezinte cu copia buletinului de identitate în bir. 107A, et. I (Blocul didactic central).

Mai multe detalii la nr. de tel.: 022 205 103, dna Galina Nazarova.