Stabilirea taxei pentru admitere la doctorat

vineri, 27 noiembrie 2015

Consiliul de administrație al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a stabilit taxa în valoare de 100 (una sută) lei pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul 2015 la studii superioare de doctorat, ciclul III. Taxa este necesară pentru perfectarea dosarelor depuse, procurarea materialelor de birotică, acoperirea serviciilor tipografice și de multiplicare.  

Rezidenții și personalul USMF ”Nicolae Testemițanu” sunt scutiți de plată.

Taxa a fost adoptată în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, și prin Decizia nr. 17/4b din data de 01 octombrie curent.