Repartizarea granturilor între Școlile doctorale

luni, 23 noiembrie 2015

În data de 19 noiembrie curent, Ministerul Educației al Republicii Moldova a emis Ordinul cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016. Astfel, conducerea instituțiilor de învățământ superior, a consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale și conducătorii Școlilor doctorale vor repartiza granturile doctorale obținute, respectând ordinea de prioritate a proiectelor științifice stabilită inițial, între conducătorii de doctorat ale căror proiecte științifice, în urma procedurii de validare, au intrat în competiția națională a proiectelor științifice.  

Conform ordinului, admiterea candidaților la studiile superioare de doctorat și înmatricularea acestora se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în limita Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016 și cu respectarea strictă a prevederilor legale privind numărul maxim de doctoranzi pe care un conducător de doctorat îl poate avea.

În funcție de forma de învățământ și de finanțare, studiile superioare de doctorat pot fi: cu frecvență la buget/contract și cu frecvență redusă la buget/contract.   

Numărul doctoranzilor înmatriculați la studii de doctorat cu frecvență redusă, finanțate de la bugetul de stat, nu va depăși 15% din numărul total de granturi acordate.

În consorțiul Ministerului Sănătății sunt incluse 6 instituții, printre care: USMF ”Nicolae Testemițanu”, Centrul Național de Sănătate Publică, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, Institutul de Oncologie și Spitalul Clinic Republican. În total, pentru Școala doctorală în domeniul științelor medicale au fost alocate 57 de locuri.

Vizualizați Ordinul nr. 1100 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016