Radu Gurghiş – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 14.11.2012, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale parenchimatoase” (specialitatea: 14.00.27 – chirurgie), autor Gurghiş Radu, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-53 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, Chişinău, MD-2004). Conducător ştiinţific: Rojnoveanu Gheorghe, dr.habilitat în medicină, conferenţiar universitar Referenţi ştiinţifici oficiali: Târcoveanu Eugen – Dr. în med., profesor universitar UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, România; Anghelici Gheorghe – Dr.hab. în med., conferenţiar cercetător USMF „Nicolae Testemiţanu” Republica Moldova. Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., prof.univ., academician AŞM Casian Dumitru, secretar, dr. în med., conferenţiar universitar Gudumac Eva, membru, dr.hab. în med., prof. univ., academician AŞM Balica Ion, membru, dr.hab. în med., conferenţiar universitar Antoci Lilian, membru, dr. în med., colaborator ştiinţific superior Secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50.14.00.27-53, Dr. în med., conferenţiar universitar Casian Dumitru