Natalia Cornea – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La  5.12.2012, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Rolul hemofiltrării în tratamentul insuficienţei renale” (specialitatea: 14.00.40 – urologie), autor Cornea Natalia, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.40-05* din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, Chişinău, MD-2004). Conducător ştiinţific: Tănase Adrian – Dr.hab. în med., profesor universitar Referenţi ştiinţifici oficiali: Cojocaru Victor – Dr.hab. în med., profesor universitar Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie N2 Facultatea Educaţie Continuă a USMF „Nicolae Testemiţanu”; Axenti Alin – Dr. în med., şef secţie Urologie a CNŞPMU. Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., prof.univ., academician AŞM Rojnoveanu Gheorghe, secretar, dr.hab. în med., conferenţiar universitar Gudumac Eva, membru, dr.hab. în med., prof. univ., academician AŞM Curajos Boris, membru, dr.hab. în med., profesor universitar Mustea Anatol, membru, dr. în med., conferenţiar cercetător. Secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50.14.00.40-05*, Dr. hab. în med., conferenţiar universitar Gh.Rojnoveanu