Gheorghe Granciuc – susținerea tezei de doctor habilitat în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 28.11.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50 14.00.21-26. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor habilitat în medicină a conferenţiarului Granciuc Gheorghe, cu tema: ”Evaluarea compușilor coordinativi ai zincului și vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în țesuturile parodontale și la utilizarea implanturilor din titan” (specialitatea 14.00.21 – Stomatologie ). Consultant ştiinţific: Pavel Godoroja Doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu”. Aurelian Gulea Membru Corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova, Doctor habilitat în chimie, profesor universitar USM. Referenţi oficiali: Sandhaus Sami – Professeur Dr M.D., Dr h.c., Professeur honoaire. Professeur associe de l`Institut de Stomatologie Universite Pierre et Marie Curie, Paris YI, Membre de L`Academie Francaise de Chirurgie Dentaire,Membre de l`Academie de Rehabilitation Orale (USA), Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romănia, Laureat du Prix Promotion et Prestige de l`Unesco. Nicolau Gheorghe – doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemiţanu”. Lîsîi Leonid – doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemiţanu”. Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Lupan Ion, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Spinei Iurie, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar. Topalo Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Nacu Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Dubcenco Valeriu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Gonța Maria, doctor habilitat în chimie, profesor universitar.