Olga Penina – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 28.11.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH – 50 14.00.33-35. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor în medicină a dnei Penina Olga, cu tema: ”Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010” (specialitatea 14.00.33 – Medicină socială şi management ). Conducător ştiinţific: Tintiuc Dumitru Doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu” Consultant ştiinţific: Paladi Gheorghe Academicean al Academiei de Științe a Moldovei, Doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu” Referenţi oficiali: Ciocanu Mihail, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, Spitalul Internațional Medpark Palanciuc Mihail, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Centrul Naţional de Management în Sănătate Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Ciobanu Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Spinei Larisa, secretar științific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Mereuţă Ion, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Matei Constantin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar Gâlca Boris, doctor în medicină