Oleg Tabuica – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 12 decembrie 2012, ora 14:00 în incinta USM „Nicolae Testemiţanu” (bd. Ştefan cel Mare) va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.11-01. ORDINEA DE ZI: susţinerea publică tezei de doctor în medicină a Dlui Tabuica Oleg cu tema”Sifilisul latent recent şi diagnosticul diferenţial cu reacţiile serologice fals pozitive”. Conducător ştiinţific: Muşet Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Referenţi oficiali: 1. Solovăstru Laura, doctor în medicină, conferenţiar universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iaşi, România 2. Andrieş Lucia, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Catedra Diagnostic de laborator clinic a USMF „Nicolae Testemiţanu” Componenţa consiliului ştiinţific specializat: Anestiadi Zinaida, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Babiuc Constantin, secretarştiinţific, doctor în medicină, profesor universitar Beţiu Mircea, doctor în medicină, conferenţiar universitar Morcov Grigore, doctor în medicină, conferenţiar universitar Ghinda Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător