Viorica Coșpormac – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 19.12.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemiţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH – 50 14.00.37- 06*. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor în medicină a dnei Coșpormac Viorica, cu tema: ”Clinica și terapia intensivă a sindromului HELLP și a complicațiilor lui” (specialitatea 14.00.37 – Anesteziologie și reanimatologie). Conducător ştiinţific: Cojocaru Victor Doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu” Consultant ştiinţific: Cernețchi Olga Doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu” Referenţi oficiali: Friptu Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar USMF “Nicolae Testemițanu” Stasiuc Violeta, doctor în medicină, IMSP ICȘDOSMși C Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Ețco Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător Cornogolub Alexandru, secretar științific, doctor în medicină, conferențiar universitar Sofroni Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Șandru Serghei, doctor în medicină, conferențiar universitar Borș Mihail, doctor în medicină, conferențiar universitar