Irina Malanciuc – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 26 decembrie 2012, ora 14:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: „Aspecte medico – sociale ale sănătății copilului orfan în Republica Moldova” (specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială și management), autor Irina Malanciuc, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 50.14.00.33-37 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, sala de conferinţe (MD-2004, Chişinău, Bd. Ştefan Cel Mare şi Sfânt, 165). Conducător ştiinţific: GREJDIANU Tudor, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” Consultant ştiinţific: GÎNU Domnica, dr. în psihologie, conf. univ., cercetător ştiințific superior, UPS ”Ion Creangă” Referenţi oficiali: CIOCANU Mihai, dr. hab. în med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, director, Spitalul Internaţional „Medpark” MOROŞANU Mihail, dr. în med., conf. univ., USMF “Nicolae Testemiţanu” Componenţa Consiliului Ştiinţific specializat: TINTIUC Dumitru, preşedinte, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” EȚCO Constantin, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” LOZAN Oleg, dr. hab. în med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” BUCUN Nicolae, dr. hab. în psihologie., prof. univ., IȘE HOLBAN Ala, dr. în med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”