Andrei Mecineanu – susținerea tezei de doctor în medicină

marţi, 18 iunie 2013

La 26 decembrie 2012, ora 12:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: „Managementul riscurilor și oportunităților în malpraxisul actului medical în Republica Moldova” (specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management), autor Mecineanu Andrei, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50.14.00.33-36 Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, în sala de conferinţe (MD-2004, Chişinău, Bd. Ştefan Cel Mare şi Sfânt, 165). Conducător ştiinţific: EŢCO Constantin, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” Referenţi oficiali: PĂDURE Andrei, dr. hab. în med., conf. univ. USMF „Nicolae Testemiţanu” DAMAȘCAN Ghenadie, dr. în med., Compania Națională de Asigurări în Medicină Componenţa Consiliului Ştiinţific specializat: CIOBANU Gheorghe, preşedinte, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” SPINEI Larisa, secretar ştiinţific, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” LOZAN Oleg, membru, dr. hab. în med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” MEREUȚĂ Ion, membru, dr. hab. în med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” CUVȘINOV Ion, membru, dr. în med., Centrul de Medicină Legală