Andrei Mostovei – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

vineri, 21 noiembrie 2014

Pretendent: Mostovei Andrei

Conducător ştiinţific: TOPALO Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50 323.01 – 02 Stomatologie

Tema tezei: Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi instalate într-o ședință prin chirurgia fără lambou

Specialitatea: 323.01 – STOMATOLOGIE

Data: 02.12.2014

Ora: 14:00

Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Lupan Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Secretar ştiinţific:

Spinei Iurie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Membrii:

Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,

Cojocaru Mihail, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar,

Chele Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar,

Granciuc Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar,

Referenţi oficiali:

Ciobanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,

Forna Norina Consuela, doctor în științe medicale, profesor universitar.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1.      Mostovei A. Formarea spațiului biologic periimplantar în tehnica flapless în dependență de tipul mucoasei. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Chișinău, 2013, nr.3(39), p.180-184. ISSN 1857-0011. Categoria B.

2.      Topalo V., Mostovei A. Instalarea fără lambou a implanturilor dentare de stadiul doi într-o ședință chirurgicală. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2011, nr. 3 (20), p.73-80. ISSN 1857-1328. Categoria C.

3.      Mostovei A. Evaluarea stabilităţii implanturilor dentare de stadiul doi, instalate fără lambou, într-o şedinţă chirurgicală. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2012, nr.3(24), p.129-134. ISSN 1857-1328.

4.      Topalo V., Mostovei A. ș.a. Implantele dentare scurte – opțiune viabilă în reabilitarea implanto-protetică a edentațiilor în sectoarele posterioare mandibulare. În: Medicina Stomatologica, Chișinău, 2013, nr.3(28), p.22-29. ISSN 1857-1328.

5.      Mostovei A. Formarea spațiului biologic periimplantar în tehnica fără lambou în dependență de tipul mucoasei și profunzimea instalării implanturilor. În: Medicina Stomatologica. Chișinău, 2013, nr.3(28), p.53-58. ISSN 1857-1328.

6.      Mostovei A., Topalo V. Minimally-invasive surgery in two-piece dental implants placement. In: 16th Congress of the Balkan Stomatological Society. București, România, 2011, p.119.

7.      Mostovei A., Topalo V. One-step placement of two-stage dental implants without flap. In: Clinical Oral Implants Research. 2011, vol. 22, 9(suppl), p.958. (Impact Factor 2,812).

8.      Mostovei A., Topalo V. One-step versus two-steps flapless placement of two-stage dental implants without flap. In: Clinical Oral Implants Research. 2012, vol.23, 7(suppl.), p.27. (Impact Factor 3,433).

9.      Topalo V., Chele N., Mostovei A. ș.a. The implant position influence upon crestal-bone using one-step flapless surgery.  In: Clinical Oral Implants Research. 2012, vol.23, 7(suppl.), p.28. (Impact Factor 3,433).

10.  Mostovei A., Topalo V., Chele N. ș.a. One-step vs. two steps early flapless placement of two-stage dental implants. In: Clinical Oral Implant Research. 2013, nr.24(9), p.139-140. (Impact Factor 3,433).

11.  Mostovei A., Topalo V., Sirbu D. ș.a. Periimplant bone remodeling after flapless implant placement in one and two surgical steps: 1 year follow-up. In: Clinical Oral Implant Research. 2014, vol. 25(10), p.215-216. (Impact Factor 3,433).

12.  Topalo V., Mostovei A., Atamni F., Sirbu D. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and graftless trascrestal sinus floor elevation: 3 years follow-up. In: Clinical Oral Implant Research. 2014, vol. 25(10), p.216. (Impact Factor 3,433).

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Scopul şi obiectivele lucrării au vizat elaborarea metodei de instalare a implantelor de stadiul 2 într-un timp chirurgical prin tehnica fără lambou, optimizarea reabilitării implanto-protetice a pacienților prin utilizarea tehnicii elaborate, evaluarea osului cortical periimplantar la instalarea implantelor după metoda elaborată în dependență de raportul platformei implantare cu creasta osoasă, monitorizarea stabilității implantelor instalate prin metoda elaborată, analiza comparativă a rezultatelor obținute prin metoda elaborată vizavi de cea fără lambou în doi timpi chirurgicali, determinarea posibilității individualizării termenelor de solicitare funcțională a implantelor.

Conţinutul de bază al tezei: Pe lângă succesele obținute în implantologia orală la momentul actual, o atenție deosebită se acordă tendinței de optimizare a reabilitării implanto-protetice a pacienților. Necesitatea micșorării traumei chirurgicale și consecințelor ei, precum și scurtarea termenilor de solicitare funcțională a implantelor au orientat specialiștii în dezvoltarea tehnicilor minim invazive de instalare a implantelor. Totodată, există păreri contradictorii în ceea ce privește remanierile osoase periimplantare la utilizarea tehnicilor fără lambou vizavi de cele convenționale. O altă particularitate importantă în domeniu este termenul de formare a spațiului biologic periimplantar. Rămâne incomplet studiată problema remanierii osoase în jurul implantelor dentare endoosoase de stadiul doi instalate fără lambou într-o ședință chirurgicală, precum și elucidarea factorilor ce au influență asupra acesteia.

Principalele rezultate obţinute: Instalarea implantelor într-o ședință chirurgicală fără lambou permite aprecierea dinamicii stabilității lor și contribuie la obținerea integrării tisulare (integrare osoasă și gingivo-implantară), cu formarea unui spațiu biologic matur la finele perioadei de vindecare. Datorită acestora este posibilă aprecierea individuală a termenilor de integrare, are loc omiterea unei ședințe chirurgicale și scurtarea termenilor de reabilitare implanto-protetică.   Stabilitatea biologică a implantelor instalate prin metoda elaborată este statistic mai mare comparativ cu cea a implantelor instalate în doi timpi chirurgicali fără lambou. În urma analizei factorilor ce acționează asupra procesului de resorbție a corticalei periimplantare a fost determinată acțiunea primordială a joncțiunii implant-bont protetic (microgap) și poziției sale față de nivelul crestei osoase precum și a fenotipului gingival. Resorbția osoasă periimplantară sumară (de la instalarea implantelor și până la 1 an postprotetic) nu diferă între implantele instalate într-o ședință și două ședințe chirurgicale.