Alhabeebi Bassam – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

marţi, 18 noiembrie 2014

Pretendent: Alhabeebi Bassam

Conducător ştiinţific: Bendelic Eugen, dr. hab. șt. med., prof. univ. USMF ”Nicolae Testemițanu”

Consultant ştiinţific: Pîrgari Boris, dr. hab. șt. med., conf. univ., șef Clinică Anesteziologie și reanimatologie,

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.321.17

Tema tezei: ”Aspecte noi ale tratamentului medicamentos și chirurgical al glaucomului dureros”

Specialitatea: 321.17 – Oftalmologie

Data: 24 noiembrie 2014

Ora: 14:00

Local: Catedra de otorinolaringologie, Spitalul Clinic Republican, str. Nicolae Testemițanu, 27.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole de sinteză:

  1. 1.       ALHABEEBI B. O retrospectivă a metodelor de tratament medicamentos şi chirurgical al glaucomului terminal dureros. Arta Medica, Nr.3 (24). Chişinău, 2007, pag.16-18.

 

Articole în culegeri naţionale:

  1. ALHABEEBI B., BENDELIC E., PADUCA A. Utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS) în tratamentul glaucomului terminal durerosArta Medica. ”Materialele Conferinţei Ştiinţifice dedicate jubileului de 190 ani de la fondarea Spitalului Clinic Republican”. Ediţie Specială. Chişinău, 2007, pag.154-157.
  2. ALHABEEBI B., BENDELIC E. Echilibrul acido-bazic în glaucomul dureros. Curierul medical, Nr.4(304). Chişinău, 2008, pag.35-39.
  3. ALHABEEBI B., BENDELIC E. Eficienţa antiinflamatoarelor nesteroidiene şi a acidului ascorbic în tratamentul complex al glaucomului dureros. Curierul medical, Nr.5(305). Chişinău, 2008, pag.35-39.

 

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:

 

  1. ALHABEEBI B., BENDELIC E. The complex treatment of painful glaucoma with Antihipertensive and Non Steroidal Anti-Inflamatory drugs. The XXX-th Balcan Medical Week. The first Congress of Emergency medicine of the Republic of Moldova „Modern approaches in medico-surgical emergencies”. Volum 1. Chişinău, 2008, pag. 69-73.

 

 

Rezumatul tezei:

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 146 pagini de text electronic, include 30 figuri, 59 tabele, 4 anexe, constă din următoarea structură: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, indicele bibliografic cu 210 de referinţe, rezultatele obţinute. Rezultatele studiului au fost prezentate și discutate la  şedinţele unor foruri de specialitate. În baza rezultatelor studiului au fost publicate 5 lucrări  ştiinţifice si au fost elaborate 3 certificate de Inovaţii.

Cuvintele-cheie: glaucom dureros, hipermie, hemoftalm, rubeoză, cheriatopatie, hifem, enucleaţie.

Domeniul de studiu: Oftalmologie.

Obiectul studiului: Studiul a fost efectuat în secţia Oftalmologie a Spitalului Clinic Republican şi a inclus 208 de pacienţi cu diverse forme de glaucom dureros supuşi diferitor forme de tratament, divizaţi în două grupe – grupa de studiu şi grupa de referinţă, dintre care 115 (55,3%) bărbaţi şi 93 (44,71%) femei cu vîrsta cuprinsă între 30-87 ani.

Scopul lucrării: Studierea metodelor moderne de tratament ale sindromului dureros la pacienţii cu glaucom absolut cu optimizarea tratamentului complex pentru prevenirea şi combaterea durerii şi păstrarea globului ocular.

Obiectivele lucrării: – Evaluarea evoluţiei procesului glaucomatos pentru a evidenţia factorii provocatori şi modificările predecesoare apariţiei sindromului doloros la bolnavii incluşi în studiu; – Aprecierea eficienţei metodelor de tratament medicamentos, laser, chirurgical în parte şi în complex în prevenirea şi lichidarea durerii. Elaborarea a unui algoritm de tratament.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Examinarea pacienţilor prin metode tradiţionale și tehnici speciale (termometria topică, indicatorul manual de pH, Dispozitivul ABL5, scala de evaluare a intensităţii durerii Wong Baker).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: 1. Au fost obţinute date noi referitor la factorii apariţiei durerilor în cazurile de glaucom doloros, legate de schimbarea nivelului PH-ului în lacrima ochiului dolor; 2. Au fost evaluate rezultatele măsurării pH-ului lacrimii ochiului dolor, şi s-a stabilit că alcalinizarea mediului în sindromului algic depăşeşte 7,6, astfel a fost stabilită o nouă direcţie de diagnostic a glaucomului doloros.

Problema soluţionată în teză constă în identificarea și analiza cauzei sindromului dolor în glaucomul dureros pentru a găsi cea mai bună modalitate de tratament prin tratamentul complex medical și chirurgical.

Semnificaţia teoretică: Au fost analizate metodele complexe de tratare ale glaucomului dureros; a fost stabilită o corelație între pH-ul lacrimii și intensitatea durerii resimțită de pacient; a fost elaborat un algoritm de tratament special, în dependență de tipul glaucomului dureros.

Valoarea aplicativă: În baza studiului efectuat pe parcursul anilor 2005-2008 în Clinica de oftalmologie a IMSP SCR, au fost propuse: – un algoritm de tratament al pacienţilor cu glaucom dureros în dependenţă de forma clinico-morfologică de glaucom, cu scopul evitării sau combaterii sindromului doloros cu optimizarea măsurilor în dependenţă de evoluţia bolii; – o metodă de diagnostic cu estimarea pH-ului în lacrimi în glaucomul doloros.

Implementarea rezultatelor: 1. S-a confirmat importanţa diminuării esenţiale a PIO pentru combaterea sindromului algic la pacienţii cu glaucom necompensat doloros; 2. În cazul pacienţilor cu glaucom doloros incluşi în studiu s-a constatat o interdependenţă între gradul durerii şi temperatura topică, fiind prezente corelaţii directe între aceşti doi indici; 3. La pacienţii investigaţi s-a înregistrat diminuarea indicelui pH-ului lacrimii odată cu diminuarea sindromului algic.