Veaceslav Savan – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

luni, 17 noiembrie 2014

Pretendent: Savan Veaceslav

Conducător ştiinţific: Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar

Conducător ştiinţific (cotutelă): Van der Linden Philippe, doctor în științe medicale, profesor universitar (Bruxelles, Belgia)

Consiliul ştiinţific specializat:

Gudumac Eva, președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, Om Emerit

Cornogolub Alexandru, secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Moscalu Vitalie, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

Batrînac Aureliu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

Dolghieru Lidia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Vișnevschi Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar

Coșpormac Viorica, doctor în științe medicale

Grigoraș Ioana, doctor în științe medicale, profesor universitar (Iași, România)

Referenţi oficiali:

Cojocaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Albaladejo Pierre, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar (Grenoble, Franţa)

 

Tema tezei: Predictorii hemoragiei postoperatorii în chirurgia cardiacă pediatrică: identificare, rol și maniabilitate

 

Specialitatea 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă

 

Data susţinerii: 17 decembrie 2014

Ora: 14:00

Adresa: sala 205, Blocul didactic central, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, mun. Chişinău, MD 2004.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:

  1. Faraoni D., Willems A., Savan V., Demanet H., De Ville A., Van der Linden Ph. Plasma fibrinogen concentration is correlated with postoperative blood loss in children undergoing cardiac surgery – a retrospective review. In: European Journal of Anaesthesiology, 2014; 31: 310-316 (Impact Factor ISI 2,79).
  2. Savan V., Willems A., Faraoni D., Van der Linden Ph. Multivariate model for predicting postoperative blood loss in children undergoing cardiac surgery: a preliminary study. In: British Journal of Anaesthesia, 2014; 112(4):708-14 (Impact Factor ISI 4,24).
  3. Faraoni D., Savan V., Levy J.H., Theusinger O. Goal-directed coagulation management in the perioperative period of cardiac surgery. In: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2013; 27(6): 1347-1354 (Impact Factor ISI 1,45).
  4. Savan V. Factorii ce afectează pierderea sanguină anormală în chirurgia cardiacă pediatrică: studiu retrospectiv. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2014; nr. 3, vol. 44, p. 169-178 (Categoria B).
  5. Savan V., Belîi A., Șandru S., Tăzlăvan T. Tromboelastometria – un nou concept de monitorizare a coagulării în chirurgia cardiacă cu circulație extracorporală. În: Archives of the Balkan Medical Union, 2011, vol 46, suppl. 4, p. 58-61 (Categoria B).
  6. Savan V., Willems A. Tromboelastometria rotațională în chirurgia cardiacă pediatrică: evaluarea capacității predictive pentru hemoragia postoperatorie. În: Abstract book of International Conference of Young Researchers. Chisinau, 2012, p. 54.
  7. Savan V. Rotational thromboelastometry as a monitoring of coagulation system in pediatric cardiac surgery. In: Archives of the Balkan Medical Union, 2012, vol. 47, p. 201-205.
  8. Savan V., Willems A. Predict postoperative bleeding after cardiopulmonary bypass in children. Abstract book, 4th In: International Medical Congress for Student and Young Doctors „MedEspera”, Chisinau, 2012, p. 157-158.
  9. Savan V., Willems A., Faraoni D., De Ville A., Van der Linden Ph. Does a low protamine-to-heparin ratio antagonize heparinization after pediatric cardiac surgery: a ROTEM-based analysis. In: European Journal of Anaesthesiology, 2013;  30  (6AP3): 198-98 (Impact Factor ISI 2,79).

10. Savan V., Willems A., Faraoni D., De Ville A., Van der Linden Ph. Rotational thromboelastometry to predict postoperative bleeding in pediatric cardiac surgery. In: European Journal of Anaesthesiology, 2013; 30 (6AP1): 92-92 (Impact Factor ISI 2,79).

11. Savan V., Willems A., Faraoni D., Van der Linden Ph. Capacité prédictive de saignement de la thromboélastométrie rotationnelle en chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans: Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, 2013; 32: A139-A140 (Impact Factor ISI 0,77).

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată

În chirurgia cardiacă, mai multe studii au demonstrat utilitatea trombelastometriei rotaţionale (ROTEM) în ghidarea tratamentului hemostatic la pacientul sângerând. Despre nivelul critic al fibrinogenului plasmatic în timpul chirurgiei cardiace se duc discuții de lungă vreme. La fel, elaborarea și implementarea unei abordări standardizate de diagnostic și tratament țintit a tulburărilor perioperatorii de hemostază, în deosebi, în țara noastră reprezintă o necesitate stringentă.

 

2. Conţinutul de bază al tezei

În premieră naţională şi internaţională a fost estimată capacitatea predictivă a parametrilor trombelastometriei pentru hemoragia postoperatorie după intervenţiile pe cord deschis cu circulație extracorporală la copii. A fost determinat pragul critic de fibrinogen prin prisma parametrului MCF-FIBTEM al tromboelastometriei rotaționale, care impune instituirea substituirii lui. A fost elaborat un model probabilistic de prognozare a hemoragiei postoperatorii. Au fost elaboraţi arbori decizionali pentru identificarea tulburărilor de hemostază şi ghidarea tratamentului lor.

 

3. Principalele rezultate obţinute

A fost demonstrată lipsa capacităţii predictive a parametrilor tromboelastometriei rotaționale pentru hemoragia postoperatorie în chirurgia cardiacă la copii. Rezulatele cercetării prezintă argumentarea teoretică de utilizare a tromboelastometriei rotaționale doar la pacienții cu sîngerare masivă şi numai pentru gestionarea tratamentului hemostatic. Pragul critic al fibrinogenului, care impune luarea măsurilor de corecţie, este, în realitate, semnificativ mai mic decât concentraţiile descrise în literatură. Abordarea propusă permite abandonarea tratamentului empiric al hemoragiei şi trecerea la o acţiune terapeutică ţintită, standardizată.

 

[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]