Aureliu Bodiu – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

vineri, 14 noiembrie 2014

Pretendent: Aureliu Bodiu, dr. șt. med., conf. univ.

Consultant ştiinţific: Evghenii Pedacenko – dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al Academiei de Științe Medicale din Ucraina, specialitatea Neurochirurgie

Consultant ştiinţific: Nicolae Caproș – dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, specialitatea Ortopedie și traumatologie

Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.321.21-01

Tema tezei: ”Managementul chirurgical și prevenirea eșecurilor postoperatorii

în tratamentul pacienților cu sindroame neurocompresive discogene lombare”

Specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie

Data: 26 noiembrie 2014

Ora: 14:00

Local: USMF „Nicolae Testemiţanu”, sala 205 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, MD 2004)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Bodiu A. Hernia de disc lombară: Tratament chirurgical minim-invaziv endoscopic. Chișinău, 2014, 180 p. ISBN 978-9975-62-362-9. (monografie)
  2. Bodiu A. The role of the minimally invasive endoscopic technique in the surgical treatment of the back herniated disk. In: Journal of Medicine and Life, 2014, volume VII, issue 4
  3. Bodiu A. Evaluarea calităţii vieţii pacienţilor operaţi pe motiv de hernie discală lombară. În: Curierul medical. Chișinău, 2008, nr.4 (304), p. 10-14
  4. Bodiu A. Dischectomia lombară minim-invazivă endoscopică: tehnică şi rezultate. În: Curierul medical. Chișinău, 2013, nr.3 (56), p.57-64.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată

Optimizarea rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienților cu sindroame neurocompresive discogene lombare prin evaluarea comparativă a diferitor tipuri de abordare chirurgicală, identificarea cauzelor de eșec postoperator, elaborarea și implementarea unor strategii terapeutice optime de prevenire și tratament a ”sindromului de eșec al chirurgiei lombare” și ameliorarea calității vieții acestor pacienți.

2. Conținutul de bază al tezei

  • A fost realizată o comparație a frecvenței apariției formelor principale ale sindromului de eșec al chirurgiei lombare în funcție de metoda chirurgicală aplicată la intervenția primară.
  • Au fost sistematizate și descrise manifestările clinice ale formelor principale ale sindromului de eșec al chirurgiei lombare: recurențele discale, stenoza lombară (inclusiv stenoza receselor laterale), instabilitatea segmentară, fibroza epidurală.
  • Au fost identificați un șir de factori de risc ai insuccesului postoperator în operațiile primare de discectomie lombară
  • A fost elaborat conceptul abordării patogenetice a sindromului de eșec al chirurgiei lombare pentru identificarea indicațiilor și contraindicațiilor către tratamentul chirurgical și profilaxia nereușitelor postoperatorii.
  • În premieră, a fost realizată aprecierea stării pacienților cu diferite forme ale sindromului de eșec al chirurgiei lombare de pe pozițiile evaluării calității vieții și monitorizarea acestui criteriu în dinamica postoperatorie.

3. Principalele rezultate obţinute în cadrul cercetării științifice constau în elaborarea și fundamentarea științifică a unui complex de măsuri clinico-diagnostice și de tratament, îndreptate spre prevenirea insucceselor în chirurgia herniilor discale lombare prin analiza interrelaţiilor clinice, imagistice și a aprecierilor obiective conform scălilor de autoevaluare, ceea ce a condus la elaborarea și implementarea algoritmului de conduită perioperatorie, precum și a managementului eșecurilor postoperatorii, fapt care a permis ameliorarea calității vieții acestor pacienți.