Oleg Arnaut – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

luni, 10 noiembrie 2014

Pretendent: Arnaut Oleg

Conducător ştiinţific: Saulea Aurel, dr. hab. șt. med., prof. univ. USMF ”Nicolae Testemițanu”

Consultant ştiinţific: Șandru Serghei, dr. șt. med., conf. univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

Consiliul ştiinţific specializat: DH 50-14.00.16

Tema tezei: „Evaluarea sistemului proteaze–antiproteaze în disfuncțiile pulmonare acute cauzate de politraumatism”.

Specialitatea: 312.01 – Fiziologie şi fiziopatologie

Data: 3 decembrie 2014

Ora: 14:00

Local: USMF „Nicolae Testemiţanu”, sala 205 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, MD 2004)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Oleg Arnaut, Andrei Munteanu, Ion Grabovschii, Ruslan Baltaga, Serghei Şandru, Aurel Saulea, Alexandru Clim, Serghei Cobîleţchii. Modelul animal de ALI/ARDS cauzată de politraumatism. The 3rd International Congress of the Society of Anesthesiology and Reanimatology of the Republic of Moldova. În: Archives of the Balcan Medical Union. Chişinău, 2012, 47 (Supplement 4),  p. 131-137.
  2. Oleg Arnaut. Sindromul de detresă respiratorie acută. Revista literaturii. În: Buletinul Academiei de Ştiinte a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2013, nr. 3 (39), p. 185-190. Categoria B.
  3. Oleg Arnaut. Proteases/antiproteases system in ALI/ARDS caused by polytrauma (experimental study). 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. In: Proceedings. Chişinău, 2013, p. 524-527.
  4. Aurel Saulea, Serghei Sandru, Oleg Arnaut, Alexandru Clim, Serghei Cobiletchii, Ruslan Baltaga, Svetlana Lozovanu. Elastase and α2-macroglobulin as markers of ALI/ARDS in polytrauma. În: Physiology. The 11th National congress of the Romanian Society of Physiological Sciences. Timisoara, România, 2012. Supliment, p. 62.
  5. Oleg Arnaut. The mathematical model for survival probability of ALI/ARDS polytrauma patients. The XIXth Balcan Medical Union Session. În: Archives of the Balcan Medical Union. Chişinău, 2013,  48 (Supplement 3),  p. 45-46. SCOPUS.

Rezumatul tezei

  1. 1.      Problematica abordată

În cadrul studiului actual a fost evaluată sistemul proteaze–antiproteaze în ALI/ARDS cauzată de politraumatism, scopul fiind optimizarea strategiei de diagnostic şi tratament pentru categoria dată de pacienţi.

  1. 2.      Conţinutul de bază al tezei

Au fost analizate valorile diferitor componente ale sistemului proteaze-antiproteaze în politraumatism în clinica și experiment. Au fost identificate corelari multiple între componentele studiate și indicatorii de evoluție. Legăturile logice și matematice depistate au stat la baza modelelor predictive pentru determinarea pronosticului pacienților politraumatizați.

  1. 3.      Principalele rezultate obţinute

A fost elaborat modelul experimental de ALI/ARDS cauzată de politraumatism. Au fost identificate tiparele dinamicii activităţii enzimatice a proteazelor, enzimelor implicate în răspunsul imun şi a concentraţiilor antiproteazelor la pacienţii cu ALI/ARDS cauzată de politraumatism. Au fost identificate punctele optimale pentru aplicarea terapiei antiproteazice specifice pentru pacienţii cu ALI/ARDS cauzată de politraumatism. Au fost elaborate modelele predictive pentru aprecierea riscului de apariţie a ALI/ARDS în politraumatism, aprecierea ratei de supravieţuire a pacienţilor politraumatizaţi şi ratei de supravieţuire a pacienţilor politraumatizaţi cu ALI/ARDS. Au fost determinați factorii de risc pentru apariţia/evoluţia nefavorabilă a ALI/ARDS cauzată de politraumatism.