Bujor Sergiu – susținerea tezei de doctor în științe medicale

joi, 16 octombrie 2014

Pretendent: Bujor Sergiu

Conducător ştiinţific:

Hotineanu Vladimir – dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al AȘM 

 

Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13-03

 

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

Preşedinte:

Gudumac Eva – dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, academician

Secretar ştiinţific:

Casian Dumitru – dr. în științe medicale., conferenţiar universitar

Membrii:

Cazacov Vladimir – dr. hab. în științe medicale, conferenţiar universitar

Gîncu Gheorghe – dr. în științe medicale, conferenţiar universitar

Sîrbu Vasile – dr. în științe medicale, profesor universitar, Constanța, România

 

Referenți oficiali:

Gladun Nicolae – dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Donscaia Ana – dr. hab. în științe medicale, conferenţiar cercetător, IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova

 

Tema tezei: „Aspecte clinico-funcționale ale litiazei veziculare la bărbați”

Specialitatea: 321.13 – Chirurgie

Data: 05 noiembrie 2014

Ora: 14:00

Local: USMF „Nicolae Testemițanu”, sala 205, (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Hotineanu V., Moraru V., Bujor P., Bujor S. Colelitiaza. Statistici epidemiologice şi factorii

de risc, aspecte etiopatogenetice. În: Jurnal de Chirurgie. Iaşi, România, 2014, Vol. X,nr.2, p.18-34. ISSN: 1584- 9341

2. Hotineanu  V.,  Moraru  V.,  Bujor  P.,  Bujor  S.  Compoziţia  calculilor  biliari  şi  rolul

dismotilităţii  duodenale  în  etiopatogenia  colelitiazei  veziculare.  În:  Jurnal  de  Chirurgie.  Iaşi, România, 2014, Vol. X, nr.3, p.24-40. ISSN: 1584- 9341

3. Hotineanu  V.,  Moraru  V.,  Bujor  P.,  Bujor  S.  Rolul  disfuncţiei  motorii  a  colecistului  şi

infecţiei în evoluţia colelitiazei, aspecte etiopatogenetice. În: Curier Medical, Chişinău, 2014,

nr.3, p.79-83. ISSN: 1875- 0666. Categoria B

4. Bujor S. Duodenostaza pe fondal de malrotaţie duodenală la bolnavul litiazic: caz clinic. În:

Arta Medica. Chişinău, 2014, nr.1(52), p.72-73. ISSN: 1810- 1852. Categoria C

5. Bujor S.  Incidenţa şi importanţa dischineziei duodenale în colelitiaza biliară la bărbaţi. În:

Arta Medica. Chişinău, 2014, nr.1(52), p.68-71. ISSN: 1810- 1852. Categoria C

6. Hurmuzache A., Hotineanu V., Hotineanu A., Bortă E., Cazac A., Ferdohleb A., Bujor S.,

Pripa  V.,  Balan  Iu.  Aspecte  de  diagnostic  al  patologiei  căii  biliare  principale  pe  fondal  de malrotaţie duodenală asociată cu duodenostază. În: Anale ştiinţifice ale  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2011, vol. IV, p. 32-42. Categoria C

 

Rezumatul tezei:

 

Problematica abordată

Determinarea  informativităţii  metodelor  de laborator şi instrumentale în  colelitiaza veziculară la bărbaţi cu estimarea rolului litogenic al duodenostazei cronice, ce a determinat optimizarea diagnosticului şi tratamentului şi a permis reducerea complicaţiilor postoperatorii cu ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.

 

Conţinutul de bază al tezei

Studiul clinic a fost realizat pe un lot de 152 bolnavi cu colelitiază veziculară. S-a studiat incidenţa şi semnificaţia clinică a duodenostazei la bărbaţii cu  colelitiază  veziculară  utilizînd  metodele  radiologice,  endoscopice,  ph-metria  gastrică, manometria duodenală.  Au  fost  analizate  comparativ  rezultatele  nemijlocite  ale  tratamentelor medico-chirurgicale  propuse  şi  standarde.  În  scopul  realizării  obiectivelor  studiului  au  fost aplicate mai multe metode de cercetare, inclusiv: istorică, matematică, cronologică, comparativă, statistică, analitică, eşantionare stratificată.

 

Principalele rezultate obţinute

S-a  efectuat  o  reevaluare  a  rolului  duodenostazei în evoluţia colelitiazei la bărbaţi. A fost propusă o schemă etiopatogenetică originală, ce reflectă impactul  duodenostazei  asupra  colelitiazei  veziculare  la  persoanele  de  gen  masculin.  S-au  adus argumente concludente ce denotă un mecanism diferit de constituire a calculilor biliari la bărbaţi comparativ cu femei.  Au  fost  studiate particularităţile  activităţii  bioelectrice  ale  zonei  gastro-duodenale  la  bărbaţii  cu  colelitiază veziculară,  în  baza  cărora  s-au  specificat  2  tipuri  de  dismotilitate  în  cadrul  duodenostazei: hipotonică  şi  hipertonică.  S-a confirmat prezenţa unei conexiuni etanşe  între  colelitiaza  veziculară  şi  disfuncţia  gastro-duodenală,  constatîndu-se  un  impact reciproc agravant al acestor patologii, cît şi prezenţa unor mecanisme fiziopatologice comune. A fost elaborat un protocol de diagnostic şi tratament al colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin. A fost argumentat şi certificat abordul selectiv al corecţiei duodenostazei în dependenţă de varianta sa clinico-evolutivă.