Hurmuzache Artur – susținerea tezei de doctor în științe medicale

joi, 16 octombrie 2014

Pretendent: Hurmuzache Artur

Conducător ştiinţific:

Hotineanu Adrian – dr. hab. în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Consiliul ştiinţific specializat D 50 321.13-04

 

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

Preşedinte:

Gudumac Eva – dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, academician

Secretar ştiinţific:

Casian Dumitru – dr. în științe medicale., conferenţiar universitar

Membrii:

Donscaia Ana – dr. hab. în științe medicale, conferenţiar cercetător

Mișin Igor – dr. hab. în științe medicale, conferenţiar cercetător

Ferdohleb Alexandru – dr. în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Referenți oficiali:

Gîncu Gheorghe – dr. în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Sîrbu Vasile – dr. în științe medicale, profesor universitar, Constanța, România

 

Tema tezei: „Duodenostaza și impactul ei asupra căilor biliare extrahepatice”

Specialitatea: 321.13 – Chirurgie

Data: 05 noiembrie 2014

Ora: 16:00

Local: USMF „Nicolae Testemițanu”, sala 205, (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Hotineanu V., Hotineanu A.,   Hurmuzache A., Bortă E.  Patologia căii biliare extrahepatice

pe  fundal  de  MRD  asociată  cu  duodenostază.  În:  Arta  Medica.  Chişinău,  2010,  nr.3(42),  p. 40-49. Categoria C

2. Hotineanu  V.,  Hotineanu  A.,  Bortă  E.,  Cazac  A.,  Ferdohleb  A.,  Pripa  V.,  Hurmuzache  A.  Starea morfofuncţională a duodenului şi impactul ei în patologia zonei gastro-duodeno-bilio-pancreatice. În: Arta Medica. Chişinău, 2010, nr. 3(42), p. 69-77. Categoria C

3. Hurmuzache  A.,  Hotineanu  V.,  Hotineanu  A.  Bortă  E.,  Cazac  A.,  Ferdohleb  A.,  Bujor  S., Pripa  V.,  Balan  Iu.    Aspecte  de  diagnostic  al  patologiei căii  biliare  principale  pe  fundal  de malrotaţie  duodenală  asociată  cu  duodenostază.  În:  Anale  ştiinţifice  ale  IP  USMF  „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2011, vol. IV, p. 32-42. Categoria C

4. Hurmuzache  A.  Duodenostaza  şi  impactul  ei  asupra căilor  biliare  extrahepatice.  Revista bibliografică. În: Anale ştiinţifice ale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2012, vol.

IV, p. 80-89. Categoria C

5. Хурмузаке  А.  Особенности  диагностики  и  лечения  патологии  общего  желчного

протока  на  фоне  мальротации  двенадцатиперстной  кишки  ассоциирующей  с

дуоденостазом.  În:  Актуальные  вопросы  современной  хирургии.  Сборник  научно-практических работ, посвященный  65-летию почетного профессора КРАСГМУ Юрия

Семеновича Винника. Красноярск, Россия, 2013, стр. 128-131

6. Hotineanu  V.,  Hotineanu  A.,  Hurmuzache   A.  Megacoledocul  secundar  idiopatic.  În:

Chirurgie. Curs selectiv. Chişinău, 2008, p. 459-475

 

Rezumatul tezei:

 

Problematica abordată

Determinarea informativităţii metodelor de laborator şi instrumentale aplicate în  scopul  diagnosticării patologiilor benigne ale căii  biliare principale pe fundalul  malrotaţiei  duodenale  asociată  cu duodenostază, abordării  largi  a  problemelor  de  etiopatogeneză  şi  de  tratament  al patologiei căii  biliare principale, aspectelor  legate  de  conexiunea ei cu malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază, optimizarea diagnosticului şi tratamentului acestei  patologii.

 

Conţinutul de bază al tezei

Studiul  este  fundamentat  pe  analiza  prospectivă şi retroscpectivă a rezultatelor investigaţiilor şi tratamentului a 110 pacienţi cu patologia căii  biliare  principale pe fundalul  malrotaţiei  duodenale  asociată  cu duodenostază. Ca metode  de cercetare au  fost utilizate testele standard  de  laborator, metodele instrumentale, metodele morfologice şi statistice.

 

Principalele rezultate obţinute

În  premieră  au  fost  determinate manifestările  clinice,  radioimagistice  şi  funcţionale  ale  pacienţilor  cu  patologia  căii  biliare  principale pe fondal de malrotaţia  duodenală asociată cu duodenostază. Au fost elucidate mecanismele patogenetice ale apariţiei şi menţinerii afecţiunilor

căii biliare principale pe fondal de malrotaţia  duodenală asociată cu duodenostază, rolul acesteia şi pronosticul. Pentru prima dată au fost studiate şi determinate modificările  morfologice  ale  căii biliare  principale şi duodenului pe fundal de malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază. A  fost  elaborat  algoritmul  de  diagnostic  şi  tratament  a  pacienţilor  cu  afecţiuni benigne ale căii  biliare  principale pe fondal de malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază. Au fost  folosite  metode  de  tratament chirurgical bazate pe  principii etiologice  şi  patogenetice  ale  maladiei,  ce realizează însănătoşirea  pacienţilor  cu  reabilitarea psiho-socială şi profesională a lor.